Aktualności

ODSŁUCHAJ
16.03.2020

ENERIS Surowce S. A. informuje!

Zdjęcie Artykułu

W związku z pandemią koronowirusa COVID-19 oraz związanym z tym zagrożeniem, a także koniecznością wprowadzenia środków zaradczych i zapobiegawczych, odbiorca odpadów komunalnych ENERIS Surowce S.A. wypracowała rozwiązania mające na celu zapewnienie nieprzerwanego i bezpiecznego odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Strzegom. Ich wdrożenie wymaga tymczasowych korekt w świadczonych usługach.

Tymczasowa zmiana realizacji świadczenia usług polegać będzie na:

  1. Ograniczeniu liczby pracowników w jednym czasie skierowanych do świadczenia usługi (ok. 50% stanu załogi dziennie wykonującej daną usługę, w celu uniemożliwienia kontaktu całej załogi.
  2. Ograniczenia zakresu czynności wykonywanych w ramach umowy do niezbędnych tj. odbieranie odpadów niesegregowanych i bioodpadów łącznie.
  3. Odbieranie pozostałych odpadów segregowanych różnych frakcji (papier, plastik, szkło) łącznie, ale w drugiej konieczności.
  4. Zaprzestania wykonywania czynności, które nie są bezpośrednio koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa systemu gospodarowania odpadami w gminie tj. - mycia pojemników, dostawiania i wymiany pojemników, odbierania odpadów gabarytowych, wykonywania akcji edukacyjnych.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 254

Powrót