Strategia Gminy Strzegom 2030

ODSŁUCHAJ
10.08.2018

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU UWAG I OPINII W SPRAWIE STRATEGII ROZWOJU GMINY STRZEGOM 2030

Zdjęcie Artykułu

W związku z opracowaniem "Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 2030", Burmistrz Strzegomia informuje o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.

Z projektem "Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 2030" można zapoznać się:
  • na stronie internetowej www.strzegom.pl w zakładce "Strategia Gminy Strzegom 2030 - Weź udział w pracach",

  • w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, pok. 30 lub 30a, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do dnia 7 września 2018 r., wypełniając formularz:
  • w formie elektronicznej pod adresem www.strzegom.pl w zakładce "Strategia Gminy Strzegom 2030 - Weź udział w pracach"

  • w formie papierowej, który następnie należy złożyć w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, parter pok. nr 15, w terminie do 7 września 2018r. (decyduje data wpływu do siedziby urzędu).

Formularz można pobrać z ww. strony internetowej i wydrukować albo w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom, parter pok. nr 15.
 
Wyniki procesu zbierania uwag i opinii zostaną udostępnione niezwłocznie po jego zakończeniu pod niniejszym ogłoszeniem o konsultacjach.
 
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich:
 
· poczta elektronicznej: fundusze@strzegom.pl 
· telefony: 74 85 60 564, 74 85 60 567
· osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w pok. nr 30 lub 30a
 
Załączniki:
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1390

Powrót