Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Strategia Gminy Strzegom 2030

ODSŁUCHAJ
13.08.2018

Trwają spotkania konsultacyjno-warsztatowe w sprawie Strategii

Zdjęcie Artykułu

Dziękujemy mieszkańcom za liczny i aktywny udział w spotkaniach konsultacyjno-warsztatowych. Są one ważnym elementem prac nad dokumentem strategicznym. Podczas warsztatów padają ciekawe pomysły i propozycje działań strategicznych, mieszkańcy wskazują interesujące mocne i słabe strony gminy - często takie, których nie widać w danych statystycznych.

Za nami spotkania w Jaroszowie, Tomkowicach, Kostrzy oraz pierwsze z trzech spotkań w Strzegomiu.
Dla osób zainteresowanych udostępniamy materiały podsumowujące statystyczną część diagnozy sytuacji Gminy Strzegom, prezentowane podczas spotka. 

Kierunki rozwoju Gminy Strzegom do 2030 - Warsztaty konsultacyjne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [350.04 KB]

 
 
Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach:

Termin spotkania

Miejsce spotkania

Spotkanie skierowane 
w szczególności do:

05.06.2018r.
godz. 18.00

Strzegom
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Brzegowa 1

mieszkańców Strzegomia bez względu na miejsce zamieszkania

06.06.2018r.
godz. 18.00

Goczałków
świetlica wiejska

mieszkańców Goczałkowa, Goczałkowa Górnego i Granicznej

07.06.2018r.
godz. 18.00

Stanowice
świetlica wiejska

mieszkańców Międzyrzecza, Morawy, Skarżyc i Stanowic

11.06.2018r.
godz. 18.00  

Olszany
świetlica wiejska

mieszkańców Grochotowa, Modlęcina, Olszan i Stawisk

12.06.2018r.
godz. 18.00

Strzegom
sala ROD Stokrotka
ul. Promenada 1

mieszkańców Strzegomia bez względu na miejsce zamieszkania

14.06.2018r.
godz. 18.00

Rogoźnica
świetlica wiejska

mieszkańców Rogoźnicy i Wieśnicy

 
 
Jakiej gminy chcą mieszkańcy w 2030 roku?
 
Kilkukrotnie już informowaliśmy państwa o rozpoczęciu prac nad strategicznymi dokumentami projektującymi rozwój regionu w perspektywie do 2030 roku. Powstają strategie rozwoju dla całego województwa dolnośląskiego, jego południowo-zachodniej części ("Sudety 2030") oraz aktualizacja strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina aktywnie uczestniczy w tych działaniach, składając uwagi, propozycje projektów strategicznych, uczestnicząc w konsultacjach i spotkaniach roboczych.
 
W strategiach wyższego rzędu walczymy o obwodnicę Strzegomia, modernizacje dróg wojewódzkich i krajowych, poprawę jakości komunikacji publicznej, lepsze warunki inwestowania dla przedsiębiorców - wyjaśnia burmistrz, Zbigniew Suchyta - Czas, aby z uwzględnieniem trendów i planowanych kierunków rozwoju regionu zaplanować przyszłość gminy na najbliższe lata.
 
Już 21 maja ruszają spotkania konsultacyjno-warsztatowe dla mieszkańców - siedem na terenach wiejskich i trzy w Strzegomiu. Każdy z zainteresowanych mieszkańców może zatem wybrać dogodny dla siebie termin, aby włączyć się w prace nad strategią.
 
Zainteresowane podmioty, organizacje pozarządowe, rady sołeckie i społeczności poszczególnych miejscowości już teraz zachęcam do analizy potrzeb i przygotowywania propozycji działań istotnych z ich punktu widzenia, o których będziemy rozmawiać na spotkaniach konsultacyjno-warsztatowych.
 
O przebiegu prac nad strategią gminy będziemy państwa informować w kolejnych numerach gazety oraz na stronie www.strzegom.pl
 
Harmonogram spotkań konsultacyjno-warsztatowych:
 

Termin spotkania

Miejsce spotkania

Spotkanie skierowane 
w szczególności do:

21.05.2018r.

godz. 18.00

Jaroszów

Publiczna Szkoła Podstawowa

mieszkańców Bartoszówka, Jaroszowa i Ruska

22.05.2018r.

godz. 18.00

Strzegom

Strzegomskie Centrum Kultury

ul. Paderewskiego 36

mieszkańców Strzegomia bez względu na miejsce zamieszkania

24.05.2018r.

godz. 18.00

 

Tomkowice

świetlica wiejska

mieszkańców Godzieszówka, Granicy i Tomkowic

29.05.2018r.

godz. 18.00

 

Kostrza

świetlica wiejska

mieszkańców Kostrzy, Żelazowa i Żółkiewki

05.06.2018r.

godz. 18.00

Strzegom

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Brzegowa 1

mieszkańców Strzegomia bez względu na miejsce zamieszkania

06.06.2018r.

godz. 18.00

 

Goczałków

świetlica wiejska

mieszkańców Goczałkowa, Goczałkowa Górnego i Granicznej

07.06.2018r.

godz. 18.00

 

Stanowice

świetlica wiejska

mieszkańców Międzyrzecza, Morawy, Skarżyc i Stanowic

11.06.2018r.

godz. 18.00

 

Olszany

świetlica wiejska

mieszkańców Grochotowa, Modlęcina, Olszan i Stawisk

12.06.2018r.

godz. 18.00

Strzegom

sala ROD Stokrotka

ul. Promenada 1

mieszkańców Strzegomia bez względu na miejsce zamieszkania

14.06.2018r.

godz. 18.00

 

Rogoźnica

świetlica wiejska

mieszkańców Rogoźnicy i Wieśnicy

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1607

Powrót