Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Współpraca z miastami partnerskimi

ODSŁUCHAJ


Gmina Strzegom od kilkunastu lat aktywnie współpracuje z kilkoma miastami w Europie. Z sześcioma Strzegom nawiązał współpracę partnerską, są to miasta:

16.09.1995 r. Auerbach (Niemcy),
11.11.1997 r. Torgau (Niemcy, południowo- wschodnia Saksonia),
15.08.1998 r. Znojmo (Czechy, południowe Morawy),
31.10.2005 r. Pavullo nel Frignano (Włochy, prowincja Modena).
10.11.2015 r. Horice (Czechy, kraj hradecki)
19.10.2017 r. Podhajce (Ukraina)

Pomiędzy Strzegomiem, Torgau i Znojmo powstał układ trójstronny, ponieważ Znojmo jest także partnerem Torgau.


AUERBACH TORGAU ZNOJMO PAVULLO NELL FRIGNANO HORICE PODHAJCE
AUERBACH TORGAU ZNOJMO PAVULLO NEL FRIGNANO HORICE  
Ważną rolę w rozwoju poszczególnych gmin pełni współpraca z partnerami zagranicznymi. Polega ona na utrzymaniu i rozwijaniu już istniejących przyjaznych stosunków, udzielaniu wzajemnych rad i pomocy w zakresie zadań komunalnych oraz na inicjowaniu i rozszerzaniu kontaktów pomiędzy organizacjami sportowymi, kulturalnymi i turystycznymi, a także na budowaniu porozumienia pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich, opartego na wzajemnym szacunku.

Władze Strzegomia przywiązują dużą wagę do współpracy z miastami bliźniaczymi. Kontakty, bardziej lub mniej formalne w sferze kulturalnej, turystycznej, gospodarczej czy sportowej owocują wymianą doświadczeń i wzajemnymi wizytami przedstawicieli różnych środowisk. Dzięki tej współpracy wielu strzegomian miało okazję wyjeżdżać do zaprzyjaźnionych miast, obserwować życie innych Europejczyków. Nawiązały się liczne przyjaźnie. Zorganizowano wiele wyjazdów, spotkań młodzieży, wymiany grup tanecznych, muzycznych, zawody sportowe.

Jednym z przykładów współpracy środowiskowej jest wymiana młodzieży w ramach imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w zaprzyjaźnionych miastach. W Strzegomiu są to m.in.: Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Dni Ziemi Strzegomskiej, Akcja Lato, Giełda Minerałów, Międzynarodowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Strzegomia. W Auerbach: Dni Auerbach, Kirmestfest, Altmarktfest. W Torgau: Dni Miasta Torgau, mecz piłki nożnej o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Torgau, Dni Miast Partnerskich, obchody rocznicy spotkania wojsk rosyjsko - amerykańskich nad Łabą. W Znojmo: Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Znojma, różne uroczystości związane z wejściem Czech do UE itp. W Pavullo są to rozgrywki piłki nożnej. Wszelkie współdziałania przebiegają zgodnie z opracowanym programem. Coraz więcej środowisk jest zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z zagranicą.

Władze mi asta wzajemnie poznają sposoby zarządzania, kooperacji, wymiany osiągnięć i informacji o bieżących wydarzeniach, szczególnie w temacie modernizacji i reform. Zaprzyjaźnione miasta wymieniają również informacje i doświadczenia dotyczące metod działań sprzyjających rozwojowi miast. Dotyczy to głównie planowania przedsięwzięć finansowych, wymiany wypracowanych form osadniczo - przestrzennych w rozbudowie mieszkań i aglomeracji przemysłowych. Korzystamy z doświadczeń naszych sąsiadów w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, konserwacji zabytków kultury i miejskich obszarów historycznych, w dziedzinie służby zdrowia, kultury fizycznej, sportu, turystyki i usprawnień w pracy biur podróży, mediów i promowania regionu.

Z tytułu współpracy z miastami partnerskimi Strzegom otrzymał środki finansowe z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej z Warszawy, które zostały wykorzystane na remont Wieży Targowej (40.000,00 zł) i adaptację obiektów pokoszarowych na przychodnię zdrowia (400.000,00 zł).

Od 1995 roku kontakty z AUERBACH nawiązały już: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne i kulturalne, szkoły podstawowe i Gimnazjum Nr 2. Bardzo dobrze układa się współpraca strzegomskiej straży pożarnej z jej odpowiedniczką: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Auerbach, Torgau i Zweibrücken. Straże z Auerbach przekazały naszym jednostkom 2 samochody pożarnicze, kilkadziesiąt sztuk aparatów oddechowych z maskami i rezerwowymi butlami. Z Zweibrücken strażacy otrzymali samochód pożarniczy, agregaty prądotwórcze o mocy: 50 kW, 14,2 kW i 0,75kW, pompy, wiertarki udarowe, węże, taśmy, buty gumowe, kurtki.

Po powodzi w 1997 r. Strzegom mógł liczyć na pomoc materialną ze strony niemieckich przyjaciół. Zniszczona przez wodę Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 otrzymała od miasta Auerbach wyposażenie kuchni i jadalni, przyrządy sportowe, ławki, krzesła, tablice i dodatkowo kwotę 4 000 DM, zebraną przez mieszkańców tego miasta.

W czerwcu 2001r. Auerbach przekazało kolejne dary w postaci sprzętu szkolnego, który otrzymało Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu. W podziękowaniu za pomoc gmina Strzegom ufundowała jednostce OSP w Auerbach sztandar. Uroczystość przekazania nastąpiła 07.10.2000r. w Auerbach.

W ramach współpracy miast partnerskich prowadzone są działania na rzecz pokoju i przyjaźni oraz przeobrażania tradycyjnych obciążeń historycznych narodów poprzez popularyzację obyczajów, kultury i sztuki, postępu, organizacji życia rodzinnego i zawodowego.

W 1994 r. podpisane zostało porozumienie z Budesheimatgruppe Striegau. Ma ono na celu wykluczenie ewentualnych uprzedzeń narodowościowych, działanie w kierunku poprawy stosunków międzysąsiedzkich, sprawowania opieki nad zabytkami w mieście i uzupełnienie materiałów historycznych o Strzegomiu od 1880 r. Długoletnia współpraca władz miasta i Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej z BUNDESHEIMATGRUPPE STRIEGAU (STOWARZYSZENIE BYŁYCH MIESZKAŃCÓW STRZEGOMIA) zaowocowała przekazaniem miastu kilkuset starych fotografii miasta z okresu przedwojennego, pomocnych przy rekonstrukcji strzegomskich zabytków. Członkowie stowarzyszenia przekazali także symboliczną kwotę na remont kościoła poewangelickiego i renowację organów w kościele św. App.Piotra i Pawła w Strzegomiu.

Wydarzeń z udziałem gości z zagranicy lub wyjazdów mieszkańców Strzegomia do zaprzyjaźnionych miast jest z roku na rok coraz więcej. Przybywa także różnorodnych form współpracy. Wszystkie one służą rozwojowi i promocji miasta na forum międzynarodowym, wzbudzeniu zainteresowania inwestorów zagranicznych ofertą inwestycyjną gminy, wykorzystaniu doświadczeń partnerów w procesie rozwoju, zdobyciu funduszy pochodzących z międzynarodowych źródeł oraz integracji gminy ze strukturami zagranicznymi.


Powrót