Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzygomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych

ODSŁUCHAJ

Przebudowa nabiera kształtu

Inwestycja pn.: Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych rozpoczęta w maju bieżącego roku nabiera kształtu. Widać już niektóre do tej pory wykonane lub rozpoczęte elementy robót.

Inwestycja została podzielona na 5 zadań i jej wykonanie postępuje etapowo.
W zakresie obszaru Grabina- ul. Dolna inwestycja obejmuje:

  • Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż ulicy Dolnej wraz z dojściem do parku miejskiego,
  • Zadanie 2: Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej w zakresie działek 1941, 1942 na ulicy Dolnej,
    W zakresie obszaru Stare Miasto- od ul. Dolnej do ul. Kasztelańskiej inwestycja obejmuje:
  • Zadanie 3: Zagospodarowanie parku miejskiego od ul. Dolnej do ul. Kasztelańskiej,
  • Zadanie 4: Remont i rewaloryzacja zabytkowych murów obronnych wraz z odbudową i remontem bastei,
  • Zadanie 5: Porządkowanie terenu działek nr 2177 i 2036 na terenie Starego Miasta (teren wzdłuż- i przy wiadukcie kolejowym).

Pierwszy etap robót związany z zagospodarowaniem terenu na ul. Dolnej wzdłuż rzeki Strzegomki (Zadanie 1 i 2) przewidziany jest do zakończenia do końca października tego roku. W ramach tego etapu do tej pory zostały wycięte drzewa i krzewy. W dużej części wykonano chodniki i nawierzchnie utwardzone. Trwają prace związane z wykonaniem fontanny, której póki co nie widać w terenie, natomiast są wykonywane roboty związane z jej technologią ukrytą pod ziemią. Widać już zarys parkingu zaprojektowanego na początku ulicy Dolnej niedaleko wiaduktu kolejowego. W najbliższym czasie wykonawca zamierza rozpocząć montaż ogrodzeń i barierki- balustrady przy murze nad rzeką.

W drugim etapie inwestycji (Zadanie 3, 4 i 5) do końca czerwca 2019 r. zostanie wykonany zakres związany z zagospodarowaniem terenu Starego Miasta oraz rewaloryzacją zabytkowych murów obronnych i odbudową budynku bastei zlokalizowanej w parku w okolicy wiaduktu kolejowego. W ramach tego etapu do tej pory została dokonana wycinka drzew i krzewów, w dużej części zostały rozebrane zabudowania gospodarcze i widać już dużą część otwartego terenu, który zostanie zagospodarowany elementami małej architektury i zieleni przeznaczonej do odpoczynku i rekreacji. Od początku realizacji inwestycji trwają badania archeologiczne, których wykonanie zostało nałożone obowiązkiem przez Konserwatora Zabytków w związku z wpisem terenu Starego Miasta i murów obronnych Strzegomia do rejestru zabytków. Podczas prac archeologicznych na budynku bastei zostały odkryte do tej pory niewidoczne niektóre elementy konstrukcyjne, które projektant wkomponuje w wygląd wnętrza bastei. W trakcie badan archeologicznych na murach obronnych odkopano przypuszczalny przebieg baszty łupinowej w murze wewnętrznym. Na terenie przy bastei w tzw. międzymurzu wstępnie oczyszczono teren przyległy, dokonano częściowych rozbiórek obiektów gospodarczych. Trwają prace konserwatorskie na obiekcie bastei. Wykonawca przemurowywuje zabytkowe mury, oczyszcza je, wzmacnia i uzupełnia. Również na murach obronnych trwają prace konserwatorskie. Z korony murów ściągane są luźne kamienie, mury są czyszczone i przemurowywane.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1376

Powrót