Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzygomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych

ODSŁUCHAJ

Zakończono pierwszy etap

Zakończono pierwszy etap inwestycji: Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych związany z zagospodarowaniem terenu na ul. Dolnej wzdłuż rzeki Strzegomki.

W ramach robót prowadzonych na obszarze Grabiny powstały uporządkowane tereny zielone, ciągi piesze- chodniki i elementy małej architektury. Przy skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Dolnej powstał ogrodzony plac zabaw z dużym urządzeniem linarium i dwiema trampolinami terenowymi. Wzdłuż ulicy Dolnej wśród zorganizowanej zieleni- wykonanych trawników, nasadzonych drzew i krzewów zostały zamontowane dwa zjazdy linowe tzw. tyrolki- to chyba pierwsze takie urządzenia wśród gminnych placów zabaw. Szczególną atrakcją dla zrewitalizowanego terenu jest fontanna posadzkowa z podświetlanymi strumieniami wody, która pięknie wpisuje się w nowo zorganizowaną przestrzeń. Na terenie przy rzece wśród zieleni został urządzony placyk grillowy z grillem terenowym.

Zagospodarowany obszar wyposażono w ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody oraz w stojaki rowerowe. Część drogi przy skrzyżowaniu ul. Dolnej z ul. Wałbrzyską w obrębie przystanku autobusowego została przebudowana poprzez podniesienie odcinka drogi pomiędzy dwoma wyniesionymi przejściami dla pieszych. Wzdłuż muru nad rzeką została zamontowana balustrada zabezpieczająca. Przebudowana przestrzeń została oświetlona lampami parkowymi, których światło po zmroku nadaje całości bardzo przyjemnego i klimatycznego charakteru. Oprócz oświetlenia terenu został wykonany również monitoring i jedna z kamer została wyposażona w głośnik umożliwiający kontakt obsługi monitoringu miejskiego z przebywającymi na tym terenie osobami. Elementy te sprawiły, że nowo zagospodarowany teren stał się dużo bezpieczniejszy i chętnie wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców również po zmroku.

Wciąż trwają prace związane z przebudową i zagospodarowaniem przestrzeni obszaru Starego Miasta Strzegomia oraz z remontem i rewaloryzacją zabytkowych murów obronnych w tym remontem i odbudową bastei w tych murach. Na tym obszarze również widać postępy robót- teren został oczyszczony z nieuporządkowanej zabudowy, rozpoczęto wykonanie chodników z kostki kamiennej. Mury obronne w dużym zakresie zostały poddane renowacji, zaś budynek bastei przybiera docelowego kształtu. Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest na lipiec 2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1683

Powrót