Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom

ODSŁUCHAJ

Termomodernizacja budynku przedszkola w Stanowicach

Planowana wartość zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – Publiczne Przedszkole w Stanowicach - to koszt ok. 608 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 517 tys. zł.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, wymianę istniejącego źródła ciepła na nowe – pompę ciepła w układzie glikol-woda z pionowymi odwiertami wraz z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby instalacji nowego źródła ciepła, kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych, wymianę istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, docieplenie ścian wewnętrznych kotłowni i na poddaszu, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy oraz docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej i opaski wokół budynku z kostki betonowej, kompleksową modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, docieplenie stropu do nieogrzewanego strychu oraz poddasza, docieplenie dachu skośnego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych mineralnych barwionych w masie wraz z cokołami z tynku mozaikowego, wykonanie nowych obróbek dachowych, rynien i rur spustowych, wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1190

Powrót