Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Zachowanie zabytku - parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej

ODSŁUCHAJ

Belweder i peryskop już gotowy

W ostatnich dniach 2019 r. zakończono i odebrano roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zachowanie zabytku - parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej".

W ramach zadania wykonano remont murów, polegający m. in. na zbiciu i wykonaniu nowych tynków wraz z malowaniem, uzupełnieniu spoin, wykonaniu przejścia, brakujących fundamentów, balustrady muru niskiego i renowacji słupów. W zakresie remontu wieży odtworzono koronę wraz detalem, schody i balustradę, otynkowano ściany, zamurowano okna, przesłonięto szkłem wejścia i okna, wykonano odwodnienia w formie przelewów w arkadkach i nową posadzkę w przyziemiu oraz zamontowano peryskop. Ponadto wykonano przyłącze energetyczne do baszty wraz z wewnętrzną linią zasilającą do baszty, zestawem gniazd 230V/400V i oświetleniem w baszcie oraz usunięto drzewa kolidujące z murem.

- Głównym celem projektu było zabezpieczenie i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego substancji zabytku - wieży widokowej oraz murów zlokalizowanych na terenie zabytkowego parku pałacowego w Rogoźnicy. Przywrócona została także funkcja wieży stanowiącej element murów, która w zamyśle projektantów parku miała pełnić funkcję belwederu, tj. miejsca, z którego możliwe było podziwianie kompozycji założenia parkowego - wyjaśnia Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w UM w Strzegomiu.

Z myślą o osobach o ograniczonej mobilności (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami) oraz dzieciach, w wieży zainstalowane zostało innowacyjne urządzenie, dotychczas niestosowane w dolnośląskich obiektach turystycznych o podobnym znaczeniu i randze. Jest to elektroniczny peryskop, wykorzystujący nowoczesne rozwiązania techniczne. Urządzenie składa się z umieszczonej na wieży kamery o pełnym zakresie obrotu (360°), połączonej z dwoma wyświetlaczami LCD, zlokalizowanymi w pozbawionym barier architektonicznych przyziemiu wieży. Jeden wyświetlacz został umieszczony na wysokości ok. 1 m i przeznaczony jest do wykorzystywania przez użytkowników o niskim wzroście (np. dzieci) oraz osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Drugi wyświetlacz znajdzie się na wysokości ok. 1,5 m z przeznaczeniem dla pozostałych użytkowników.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" w wysokości ok. 171 tys. zł.

Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 549 tys. zł.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1734

Powrót