Komunikaty

ODSŁUCHAJ
02.01.2023

Uwaga właściciele nieruchomości i mieszkańcy!

Zdjęcie Artykułu

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałych w I kwartale 2023 r. nie ulega zmianie oraz konto do wpłaty pozostaje bez zmian.

Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty tj.

  • za grudzień 2022 r. - do 20.01.2023 r.
  • za styczeń 2023 r. - do 20.02.2023 r.
  • za luty 2023 r. - do 20.03.2023 r.
  • za marzec 2023 r. - do 20.04.2023 r.

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy o kontakt telefoniczny - nr tel. 74 8560 570 lub o zgłoszenie się osobiście do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - pokój nr 16.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki opłaty każdy właściciel nieruchomości oraz mieszkaniec gminy zostanie pisemnie poinformowany.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 239

Powrót