Aktualności

ODSŁUCHAJ
27.05.2020

30-lecie samorządu terytorialnego 1990-2020

Zdjęcie Artykułu

Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP. Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku, na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

W odrodzonej Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli - wspólnotom terytorialnym. Ustanawiając święto samorządu terytorialnego Sejm RP wyraził uznanie i szacunek wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i działalności samorządów terytorialnych: radnym, wójtom gmin, burmistrzom i prezydentom miast, starostom i marszałkom, pracownikom samorządowym, członkom związków i stowarzyszeń samorządowych. Reforma samorządowa powszechnie uważana jest za jedną z najlepszych w III RP. Przyniosła decentralizację władzy i upodmiotowienie lokalnych wspólnot.

Zarząd Związku Miast Polskich, biorąc pod uwagę znaczenie odrodzenia samorządu terytorialnego dla odbudowy demokratycznego państwa, a także wielki wkład gmin powiatów i województw samorządowych w późniejszy rozwój Polski, uznał rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego - czytamy w uchwale ZMP. Strzegom jest członkiem ZMP od 2011 roku.

Minione 30 lat należy uznać za sukces, ponieważ poziom życia mieszkańców w całej gminie Strzegom uległ zdecydowanej poprawie. Każdy z poprzednich samorządów w zależności od swoich możliwości i potrzeb poczynił inwestycje w jakość życia mieszkańców. Kluczowym w ostatnich latach było pozyskiwanie środków zewnętrznych, szczególnie tych z Unii Europejskiej. Środki te sprawiły, że zmieniliśmy naszą małą ojczyznę, podnosząc jakość życia naszych mieszkańców.

W gminie Strzegom przez ostatnich 30 lat zrealizowano wiele cennych i ważnych inicjatyw zarówno dla strzegomian, jak i dla mieszkańców naszych sołectw. Powołano wiele instytucji i zakładów gminnych, zaadaptowano budynek pokoszarowy na przychodnię zdrowia, przeprowadzono inwestycje związane z kanalizacją i wodociągowaniem wsi, wybudowano halę sportową i zmodernizowano basen kąpielowy. Modernizacji poddano również Centrum Aktywności Społecznej Karmel w Strzegomiu i parki miejskie. Dbano o budynki użyteczności publicznej, działalność instytucji, jednostek, wspierano oświatę, służbę zdrowia, sukcesywnie podnoszono jakość życia naszych mieszkańców.

Ostatnie lata w naszym samorządzie to duże przedsięwzięcia związane z oświatą. Termomodernizacji doczekały się strzegomskie szkoły i przedszkola, a nowo wybudowane przedszkole z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki jest pierwszym tego typu obiektem w gminie, zbudowanym w technologii pasywnej. Oddano również do użytku Żłobek na ulicy Jeleniogórskiej w Strzegomiu. Przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu powstało Gwiezdne Podwórko. Wielkim sukcesem było otwarcie krytej pływalni "Delfinek", z której dziś korzystają nie tylko dzieci, ale także i seniorzy. To tu odbywają się lekcje pływania i zajęcia z aquaerobiku, cieszące się dużym zainteresowaniem. Wiele pozytywnych opinii pada również pod adresem "Alei Rzeźb", która stała się miejscem spacerów całych rodzin. Jej dopełnieniem jest multimedialne centrum informacji, zlokalizowane w CAS "Karmel". Istotna jest także poprawa infrastruktury. Całkowicie swoje oblicze zmieniły ulice: Szarych Szeregów, Kościuszki, Paderewskiego, Bohaterów Getta, Ogrodowa, św. Tomasza, Świdnicka, Dolna, Armii Krajowej, Koszarowa, Olszowa i inne. Wyremontowano również Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Duże zadania realizowane są na terenach wiejskich. W Goczałkowie Górnym, Morawie i Żelazowie od podstaw zostały wybudowane nowe świetlice. Natomiast w Grochotowie na potrzeby świetlicy został zaadaptowany budynek, a w Modlęcinie zmodernizowano dotychczasowa świetlicę. Zakończono budowę centrum aktywności w Jaroszowie oraz przebudowano budynek na mieszkania socjalne. W Godzieszówku i Skarżycach wybudowano strefy aktywności z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi. W porozumieniu z powiatem świdnickim, wyremontowano także drogi i chodniki na wsiach. Modernizacji uległ park, w którym poddano pracom konserwatorskim wieżę widokową, tzw. "Belweder". Ulice oświetlają nowoczesne lampy hybrydowe.

Ostatni czas to rewitalizacja Starego Miasta i Grabów, które z każdym tygodniem stają się coraz bardziej przyjaznym miejscem do mieszkania. Uroku dodaje wyremontowana ze środków finansowych PKP zabytkowa estakada. Podczas codziennego spaceru po mieście łatwo można dostrzec, jak szare i zniszczone elewacje kamienic zmieniają się w estetyczne i kolorowe. Takim działaniom bez wątpienia sprzyja konkurs "Odnów i wygraj". W Strzegomiu między ulicami Boh. Getta i Świdnicką przeprowadzono remont podwórka. Gmina wychodzi naprzeciw najbardziej potrzebującym, czego wyrazem jest otwarcie lokalu readaptacyjnego w Strzegomiu.

Trwa kolejny rok działalności naszego samorządu, rok trudny, wymagający wielu wyrzeczeń i ogromnej dyscypliny. Pomimo trwającej pandemii COVID-19 realizowane są ważne inicjatywy zarówno dla strzegomian, jak i dla mieszkańców naszych sołectw. Żadne z tych działań nie byłoby możliwe bez dobrze funkcjonującego samorządu w gminie Strzegom.

 

Szanowni Państwo!

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim pracującym na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny: pracownikom samorządu, radnym oraz osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności pragniemy złożyć podziękowania i najlepsze życzenia: wytrwałości, zapału w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń, satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie motywacją do dalszej pracy.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Marczak

 Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 389

Powrót