Aktualności

ODSŁUCHAJ
07.04.2021

Problem powracający jak bumerang

Zdjęcie Artykułu

Wszyscy z zapałem zabraliśmy się za wiosenne porządki, więc ponownie wraca temat odpadów pochodzących ze sprzątania prywatnych posesji oraz ogródków działkowych.

Zarówno odpad z  podwórek Wspólnot Mieszkaniowych, jak i prywatnych posesji oraz działek i ROD, zgodnie z przepisami, powinien zostać zagospodarowany w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Worki należy pozostawić na terenie posesji, na której odpad został wytworzony lub wrzucić do kontenera, zgodnie z oznaczeniem (zmiotki do czarnych pojemników, natomiast odpad zielony do brązowych pojemników lub worków na bioodpady). Nie wystawiamy tych odpadów na ulice i chodniki.

Z ulic i pasów zieleni odbierane są wyłącznie odpady pochodzące ze sprzątania terenów gminnych – umieszczane są w oznakowanych specjalnie workach. Odpady te, podobnie jak odpady z koszy ulicznych, nie są one objęte systemem odpadów komunalnych.

Złe praktyki w tym zakresie narażają budżet gminy na dodatkowe koszty i psują wizerunek, ponieważ ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za powstanie takiego zaśmieconego miejsca jest czasochłonne. W przypadku ujawnienia sprawcy zaśmiecania konieczne jest wszczęcie postępowania  administracyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, mieszkańcy bezpłatnie otrzymują pojemniki brązowe na odpad BIO. Natomiast mieszkańcy posesji, na których zlokalizowane są kompostowniki, mogą otrzymać zniżkę w opłacie za odpady.


Odpady z ogródków działkowych (ROD) należy wrzucać do kontenerów, które zabezpiecza związek - np. dla lokalizacji Góra Krzyżowa kontener KP-7 zlokalizowany został na końcu ul. Promenady, przy witaczu przed wejściem do lasu.


 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 292

Powrót