Aktualności

ODSŁUCHAJ
08.09.2021

Będzie nowa droga w Strzegomiu

Zdjęcie Artykułu

 

W lipcu 2021 r. została podpisana umowa na "Przebudowę drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Miodową do skrzyżowania z ul. Parkową". Przebudowa drogi na tym obszarze stała się niezbędna z uwagi na konieczność skomunikowania nowo zagospodarowywanego terenu w związku z budową osiedla domów jednorodzinnych, w których powstaną mieszkania komunalne wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Nowa droga zostanie wykonana w nawierzchni z kostki kamiennej. W ramach zadania zostanie wykonane również uzbrojenie w sieci wod-kan zasilające i obsługujące nowo budowane budynki oraz oświetlenie drogi. Droga zostanie wyposażona w elementy uspokojenia ruchu, czyli wyniesione przejścia dla pieszych zaopatrzone w znaki aktywne tzw. "kroczący ludzik" z własnym systemem solarnym oraz miejscowe zawężenie drogi tzw. "mijankę", której zaprojektowanie było konieczne ze względu na znaczne miejscowe ograniczenia szerokości pasa drogowego. Od strony osiedla wzdłuż drogi powstaną liczne parkingi sytuowane prostopadle do osi drogi.

Droga po przebudowie zostanie oddana do użytkowania jesienią 2022 r.

Koszt samych robót budowlanych na chwilę obecną to ok. 2,36 mln zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,5 mln zł.

OPIS:

Droga od ul. Miodowej

 

Droga od ul. Parkowej

Ikona pdfOrganizacja ruchu od ul. Parkowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [379.58 KB]

Ikona pdfOrganizacja ruchu od ul. Miodowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.39 MB]

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 492

Powrót