Aktualności

ODSŁUCHAJ
10.01.2022

Komunikat dla mieszkańców Ruska

Zdjęcie Artykułu

W związku z małym przyrostem wykonanych podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przypomina o konieczności wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusko.

Na zdjęciu kadr z zakończonej kanalizacji sanitarnej w Rusku.

 

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rusko” zrealizowano w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020:

  • Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości porządku w gminach, obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest niezwłoczne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
    Powyższe ma bezpośredni wpływ na spełnienie celu operacji i rozliczenia uzyskanej dotacji.

W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, spółka jako beneficjent zadania narażona zostanie na utratę dofinansowania w formie dotacji, natomiast koszty za budowę kanalizacji sanitarnej poniosą mieszkańcy.

W wyniku realizacji tej inwestycji zostanie osiągnięty cel tj. poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej we wsi Rusko (obszar wiejski) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–tłocznej, zapewniającej dostęp

 

do podstawowych usług dla ludności i gospodarki w zakresie odprowadzania ścieków.

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania przez mieszkańców gminy Strzegom, na obszarach nowo skanalizowanych z uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzegom. Informacji w sprawie dofinansowania udziela Urząd Miejski w Strzegomiu.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 440

Powrót