Aktualności

ODSŁUCHAJ
16.09.2022

Dodatkowy nabór do programu dot. sprzętu komputerowego

Zdjęcie Artykułu

Burmistrz Strzegomia zaprasza do dodatkowego naboru w programie: "Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR".

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Kto może uzyskać wsparcie?

Uczniowie realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (dzieci 6 letnie), uczniowie szkół podstawowych lub uczniowie do ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej na podstawie m.in. oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Strzegom oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, opiekun prawny, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali w zlikwidowanym PGR.

O dofinansowanie wnioskować będzie gmina Strzegom.

Składanie wniosków:

Wypełnione dokumenty, w tym oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy składać bezpośrednio do WYDZIAŁU OŚWIATY Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pokój nr 38, - II piętro, po drewnianych schodach (w godzinach pracy Urzędu), w terminie do 30 września 2022 r. Liczy się data wpływu do urzędu.

Na każdego ucznia należy odrębnie złożyć oświadczenie i niezbędne dokumenty.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do przedkładanego oświadczenia.

UWAGA! Dodatkowym dokumentem, który należy złożyć wraz z wnioskiem jest Zaświadczenie czy dana osoba była lub nie była beneficjentem programu realizowanego   przez ARiMR „Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.  Zaświadczenie można  uzyskać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świdnicy, ul. Saperów 25B.


 

W związku z ograniczoną pulą środków o zakwalifikowaniu się do programu "Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR" może zadecydować kolejność zgłoszeń.


 

 

Poniżej szczegółowe informacje i dokumenty:

Ikona docZaproszenie do udziału, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [78.50 KB]

Ikona pdfOświadczenie w zakresie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.22 KB]

Ikona pdfOświadczenie w zakresie stopnia pokrewieństwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [279.26 KB]

Ikona pdfWzór oświadczenia osoby, która ukończyła, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [260.00 KB]

Ikona pdfWzór oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [258.41 KB]

Ikona pdfWykaz miejscowości PPGR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.03 KB]

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1419

Powrót