Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
16.09.2022

Dodatkowy nabór do programu dot. sprzętu komputerowego

Zdjęcie Artykułu

Burmistrz Strzegomia zaprasza do dodatkowego naboru w programie: "Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR".

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Kto może uzyskać wsparcie?

Uczniowie realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (dzieci 6 letnie), uczniowie szkół podstawowych lub uczniowie do ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej na podstawie m.in. oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych na terenie Gminy Strzegom oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, opiekun prawny, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali w zlikwidowanym PGR.

O dofinansowanie wnioskować będzie gmina Strzegom.

Składanie wniosków:

Wypełnione dokumenty, w tym oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy składać bezpośrednio do WYDZIAŁU OŚWIATY Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pokój nr 38, - II piętro, po drewnianych schodach (w godzinach pracy Urzędu), w terminie do 30 września 2022 r. Liczy się data wpływu do urzędu.

Na każdego ucznia należy odrębnie złożyć oświadczenie i niezbędne dokumenty.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do przedkładanego oświadczenia.

UWAGA! Dodatkowym dokumentem, który należy złożyć wraz z wnioskiem jest Zaświadczenie czy dana osoba była lub nie była beneficjentem programu realizowanego   przez ARiMR „Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.  Zaświadczenie można  uzyskać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świdnicy, ul. Saperów 25B.


W związku z ograniczoną pulą środków o zakwalifikowaniu się do programu "Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR" może zadecydować kolejność zgłoszeń.


Poniżej szczegółowe informacje i dokumenty:

Ikona docZaproszenie do udziału, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [78.50 KB]

Ikona pdfOświadczenie w zakresie danych osobowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.22 KB]

Ikona pdfOświadczenie w zakresie stopnia pokrewieństwa, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [279.26 KB]

Ikona pdfWzór oświadczenia osoby, która ukończyła, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [260.00 KB]

Ikona pdfWzór oświadczenia rodzica, opiekuna prawnego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [258.41 KB]

Ikona pdfWykaz miejscowości PPGR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.03 KB]

 


Ważna informacja - dotyczy programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
(07.12.2021)

W związku z programem realizowanym przez gminę Strzegom "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" osoby, które składały wnioski do w/w programu muszą dostarczyć do Wydziału Oświaty pok. 38 lub Wydziału Funduszy Europejskich pok. 30 Urzędu Miejskiego w Strzegomiu zaświadczenie, czy dana osoba była lub nie była beneficjentem programu realizowanego przez ARiMR "Komputer dla rodziny rolnika - 2020".

Podanie należy pobrać ze strony www.strzegom.pl, wypełnić i dostarczyć (zawieźć) do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świdnicy, ul. Saperów 25 B w celu potwierdzenia zgodności treści.

Informujemy, że zaświadczenie jest konieczne w procesie weryfikacji wniosków.

W załączniku podanie do wydruku i wypełnienia.

TERMIN ZŁOŻENIA ZAŚWIADCZENIA DO TUT.URZĘDU
14 GRUDZIEŃ 2021 r.
 
tel. kontaktowy: 74-8560-587

Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości dalszej oceny złożonego wniosku i w konsekwencji brakiem otrzymania wsparcia.

W przypadku wydłużenia terminu przez organizatora konkursu, informacja o jego wydłużeniu ukaże się na stronie internetowej gminy Strzegom w zakładce komunikaty. 

Ikona pdfPodanie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [209.45 KB]


Darmowe laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich! AKTUALIZACJA
(20.10.2021)

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Burmistrz Strzegomia zaprasza do udziału w programie:

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. 
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. 
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020

Do pobrania:

Ikona pdfZaproszenie do udziału w projekcie oraz podstawowe informacje, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [221.71 KB]

Aktualny Regulamin konkursu

Ikona pdfWzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [258.41 KB]

Ikona pdfWzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [260.00 KB]

Ikona pdfOświadczenie w zakresie danych osobowych, dostępu do Internetu i specjalnych potrzeb., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.22 KB]


Wykaz miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej oraz mienie lub nieruchomości po PPGR
(22.10.2021)

PLIK DO POBRANIA:

Wykaz miejscowości PPGR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.39 KB]  (NIEAKTYWNY PDF)


AKTUALIZACJA:

Wykaz miejscowości, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej oraz mienie lub nieruchomości po PPGR – AKTUALIZACJA POSZERZAJĄCA ZAKRES OSÓB UPRAWNIONYCH DO SKORZYSTANIA Z PROGRAMU
(25.10.2021)

PLIK DO POBRANIA:

Ikona pdfWykaz miejscowości PPGR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [94.60 KB]


 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 5385

Powrót