Aktualności

ODSŁUCHAJ
23.09.2022

Piękna lekcja historii w ramach "XIX Spotkania Religijno-Patriotycznego"

Zdjęcie Artykułu

W czwartek 15 września br. odbyło się "XIX Spotkanie Religijno-Patriotyczne" w Jaroszowie i Rusku, poświęcone pamięci wszystkich poległych, a także żyjących jeszcze więźniów byłego obozu pracy. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: biskup świdnicki ks. Marek Mendyk oraz burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, organizatorzy "Spotkań Religijno-Patriotycznych w Rusku" powrócili do wcześniejszej formuły celebrowania tych ważnych obchodów.

W czwartkowe przedpołudnie - w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie - przygotowano "VI sympozjum popularno-naukowe", poświęcone historii Obozu Pracy Więźniów w Rusku.

W programie zaproszeni goście oraz najstarsza młodzież ze szkół podstawowych z terenu gminy Strzegom wysłuchali:
- referatu nt. "Historii Obozu Pracy Więźniów w Rusku", wygłoszonego przez
dra Tomasz Dziurlę - współorganizatora "Spotkań Religijno-Patriotycznych w Rusku" oraz nauczyciela ZSP w Jaroszowie;
- montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów ZSP w Jaroszowie w oparciu o poezję Tadeusza Kazimierza Mroza - byłego więźnia OPW w Rusku;
- wystąpienia Tadeusza Kazimierza Mroza - zastępcy przewodniczącego Zarządu Głównego Ruchu Wolnych Demokratów, a przede wszystkim byłego więźnia OPW w Rusku nt. wspomnień związanych z pobytem w tymże obozie.

W dyskusji głos zabrali m.in.: Zbigniew Suchyta - burmistrz Strzegomia, prof. dr hab. Emil Antoniszyn - wieloletni wykładowca wielu wyższych uczelni z Wrocławia, Piotr Szmidt - przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz Beata Jankiewicz - dyrektor ZSP w Jaroszowie. Wspólne zdjęcie zaproszonych gości zwieńczyło pierwszą część tegorocznych obchodów tejże uroczystości.

Wszyscy uczestnicy sympozjum przejechali z Jaroszowa do Ruska. O godz. 13:30 rozpoczęła się druga część uroczystości. Przy obelisku z tablicą pamiątkową złożono okolicznościowe wieńce i kwiaty. Ks. Piotr Sipiorski, wikariusz ze Strzegomia, poprowadził modlitwę za Ojczyznę i więźniów poległych w stalinowskich i nazistowskich łagrach i obozach pracy. Po ceremonii złożenia okolicznościowych wiązanek kwiatów i zniczy Tomasz Dziurla, prowadzący całą uroczystość w Rusku, dokonał oficjalnego jej zakończenia.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, m. in.: Zbigniew Suchyta - burmistrz Strzegomia, Tomasz Marczak - zastępca burmistrza Strzegomia, Piotr Szmidt - przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu, prof. dr hab. Emil Antoniszyn z Wrocławia, Tadeusz Kazimierz Mróz z Wrocławia (były więzień w OPW Jaroszów), Beata Jankiewicz - dyrektor Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie, Zbigniew Kołodziej - sołtys wsi Jaroszów, Błażej Kołodziej - komendant Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom, nauczyciele i młodzież ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Strzegom, strzelcy ze Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom oraz przedstawiciele mediów.

Organizatorzy "XIX Spotkania Religijno-Patriotycznego w Rusku" serdecznie dziękują dyrekcji i pracownikom SCK za okazaną pomoc i profesjonalne nagłośnienie całej uroczystości, komendantowi i strzelcom ze Związku Strzeleckiego Oddział Strzegom, a także pracownikom Wydziału Kultury, Sportu i Promocji UM w Strzegomiu za zorganizowanie transportu dla pocztów sztandarowych i ich opiekunów z poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy Strzegom.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich do Ruska na jubileuszowe "XX Spotkanie Religijno-Patriotyczne" we wrześniu 2023 r.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 175

Powrót