Aktualności

ODSŁUCHAJ
23.09.2022

Zapowiedź wrześniowej sesji

Zdjęcie Artykułu

W piątek 30 września br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2018-2023.

Na zdjęciu strzegomski magistrat

 

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej: http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XLII/22 oraz XLIII/22 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał:

  a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2022 – 2031,

  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2022,

  c) w sprawie emisji obligacji gminy Strzegom oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  d) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  e) zmieniająca uchwałę Nr 36/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom województwu dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy.",

  f) zmieniająca uchwałę Nr 46/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi świdnickiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Międzyrzecze na terenie gminy Strzegom,

  g) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 1 miasta Strzegom,

  h) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Rusko, w gminie Strzegom,

  i) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Skarżyce, w gminie Strzegom,

  j) w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2022-2025,

 7. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.
 8. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.
 9. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 269

Powrót