Aktualności

ODSŁUCHAJ
29.11.2022

„Trzy pokolenia”- projekt MEiN w PSP nr 4 w Strzegomiu

Zdjęcie Artykułu

Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele Czwórki” 21 listopada br. rozpoczęło realizację zadania finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zadanie pod nazwą „Trzy pokolenia” realizowane jest w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

Projekt adresowany jest do trzech pokoleń związanych z Publiczną Szkołą Podstawową nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu - uczniów, ich rodziców, dziadków i przyjaciół szkoły. Jego celem jest rozbudzanie potrzeby wspólnego kontaktu trzech pokoleń z historią, kulturą wysoką oraz rozwijanie umiejętności odbioru dzieł artystycznych, teatralnych, jednocześnie zapewniając integrację międzypokoleniową.

Zaplanowane działania będą skłaniać do refleksji nad przeszłością i teraźniejszością oraz wzmacniać rozumienie wartości, jaką stanowi pamięć o przyszłości i rola jaką ma ona przy budowaniu przyszłości. Realizacja zadań pozwoli wszystkim na "zatrzymanie się", udział w atrakcyjnych zajęciach, które dla każdego z pokoleń stanowić będą nowość. Pozwolą również na wspólne, atrakcyjne spędzenie czasu wolnego oraz na kształtowanie postaw młodzieży, wpajanie i rozwijanie patriotyzmu, szacunku dla rodziny, wiedzy, pracy i prawdy.

  

01 – Logotyp Stowarzyszenia „Przyjaciele Czwórki”
02 – Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Autor: Anna Rudnicka, Koordynator projektu
Liczba wyświetleń: 111

Powrót