Aktualności

ODSŁUCHAJ
01.02.2023

Spotkanie z policjantami w szkole w Stanowicach

Zdjęcie Artykułu

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Stanowicach 31 stycznia uczestniczyli w spotkaniu z policjantami Komisariatu  Policji w Strzegomiu: Rafałem Gmyrkiem, Pawłem Kiełbowiczem oraz Piotrem Owczarkiem.

Spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VIII. Tematem pogadanki była: „Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych”. Policjanci mówili o zachowaniach agresywnych i sposobach reagowania na zauważane niepokojące zjawiska. Funkcjonariusze policji poruszyli także temat cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się także, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną. Prowadzący pogadankę uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Przygotowane prezentacje oraz poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów.

Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistów w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów. Mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.
Zajęcia z przedstawicielami policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego naszej szkoły.

Autor: Piotr Szmidt
Liczba wyświetleń: 212

Powrót