Aktualności

ODSŁUCHAJ
15.03.2023

„Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych” w PSP w Olszanach

Zdjęcie Artykułu

Jak dbać o zdrowie własne i najbliższych oraz co robić, by zapobiegać chorobom zakaźnym? – m.in. na te pytania dzieci z Olszan szukały odpowiedzi podczas „Tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych”.

Akcja miała na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – III uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych z edukacji zdrowotnej.

Zajęcia te miały na celu rozwijanie u uczniów wiedzy na temat grypy i zagrożeń z nią związanych. Uczniowie wypowiadali się na temat różnic między grypą a przeziębieniem. W trakcie zajęć dowiedziały się, czym są wirusy (narysowały je tak jak je sobie wyobrażają), co dają nam szczepienia i jak dbać o higienę osobistą. Poznały etapy mycia rąk i wspólnie go przećwiczyły.

Wykorzystując proste doświadczenie, przekonały się, że wirusy ,,boją” się mydła. Tematyka zajęć wzbogaciła ich wiedzę z zakresu kształtowania zachowań prozdrowotnych, a także postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz osób z najbliższego otoczenia.

Autor: Agnieszka Chmielewska
Liczba wyświetleń: 270

Powrót