Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Komunikaty

14.10.2019 r.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


14.10.2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA PIKNIK ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM KULTURY

Aktualności

ODSŁUCHAJ
27.03.2024

Nasi mali mieszkańcy uczą się pływać  

Zdjęcie Artykułu

Od marca do czerwca br. cztery placówki oświatowe z ternu gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaroszowie korzystają z nauki pływania w ramach projektu „Umiem Pływać” na terenie „Krytej Pływalni Dolnośląski Delfinek”.

Na zdjęciu logotyp, na którym znajdują się instytucje finansujące projekt   

 

Dolnośląska Federacja Sportu, jako Operator Wojewódzki realizuje projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Program „Umiem pływać” adresowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Główne cele projektu to: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.  

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Zajęcia sportowe organizowane i prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zajęcia prowadzone są w wymiarze nie mniejszym niż 10 zajęć po 90 min dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Zajęcia nauki pływania umożliwiają  podnoszenie sprawności fizycznej i nabywanie umiejętności technicznych oraz wiadomości z zakresu bezpieczeństwa nad wodą i w wodzie.

Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 253

Powrót