Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
21.05.2024

Zapowiedź majowej sesji

Zdjęcie Artykułu

We wtorek 28 maja br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2024-2029.

Na zdjęciu UM w Strzegomiu  

 

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998   

Porządek obrad:   

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu.
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  b) głosowanie,
  c) odczytanie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 6. 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Strzegomia,
  b) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Strzegom,
  c) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  d) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  e) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  f) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  g) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczącej/przewodniczącego Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  h) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  i) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  j) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Rady Miejskiej w Strzegomiu,
  k) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz wyboru przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 7. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.
Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 460

Powrót