Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Aktualności

ODSŁUCHAJ
12.06.2024

Zapowiedź sesji absolutoryjnej

Zdjęcie Artykułu

W środę 19 czerwca br. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2024-2029.

Na zdjęciu UM w Strzegomiu

 

Obrady będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998    

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.  
 2. Stwierdzenie kworum.  
 3. Przedstawienie porządku obrad.  
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.  
 5. "Raport o stanie gminy Strzegom za 2023 rok".  
  a) debata nad "Raportem o stanie gminy Strzegom za 2023 rok",  
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Strzegomia wotum zaufania.  
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2023 rok:  
  a) wystąpienie burmistrza Strzegomia oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez burmistrza Strzegomia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2023 rok,  
  b) wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Strzegomia za 2023 rok,  
  c) dyskusja,  
  d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzegom za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Strzegom za 2023 rok,  
  e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.  
 7. Apel Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przedłużenia terminu realizacji użytkowania urządzeń grzewczych na paliwo stałe poniżej 3 klasy, które zgodnie z Uchwałą Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mają zostać zaprzestane w użytkowaniu od 1 lipca 2024 roku.  
 8. Podjęcie uchwał:  
  a) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegom,  
  b) w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2024 rok,  
  c) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Budowa dróg rowerowych w gminie Strzegom", etap III na odcinku Rogoźnica - granica gminy Strzegom,  
  d) zmieniająca uchwałę Nr 5/24 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy”,  
  e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Strzegom,  
  f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi Graniczna oraz Goczałków Górny, w gminie Strzegom, w tym częściowo w granicach terenu górniczego "Graniczna" - część 1,  
  g) w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu,  
  h) w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP),  
  i) w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2024-2029 do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2022-2025,  
 9. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia między sesjami.  
 10. Informacja o pracach przewodniczącego rady między sesjami.  
 11. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.  
 12. Zamknięcie sesji. 
Autor: Marek Jakubina
Liczba wyświetleń: 393

Powrót