Aktualności

ODSŁUCHAJ
14.08.2019

Zapowiedź sierpniowej sesji

Zdjęcie Artykułu

22 sierpnia br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej strzegomskiego magistratu odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2019 - 2029,
  b) zmian budżetu gminy Strzegom na rok 2019,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy Strzegom na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  d) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom,
  e) w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
  f) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom,
  g) w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2020-2023.
 6. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 635

Powrót