Aktualności

ODSŁUCHAJ
03.03.2020

Larix. Książki dla osób niewidomych i słabowidzących

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzegom przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2019” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

Czytak 4 – to urządzenie odpowiednie dla wymagających czytelników, którzy mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i zegara.

Na podstawie umowy użyczenia nasza biblioteka będzie mogła wypożyczać urządzenie osobom niepełnosprawnym, a w ramach porozumienia Stowarzyszenie „Larix” udostępniło 22 216 książek mówionych.  

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem książek: katalog.

 

Regulamin wypożyczania urządzenia Czytak 4
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom
Elizy Orzeszkowej

 

§ 1

I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki użyczenia odtwarzacza cyfrowych książek mówionych Czytak 4 Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Strzegom im. Elizy Orzeszkowej.
  2. Akceptacja regulaminu następuje wraz z zawarciem umowy użyczenia, której załącznikiem jest niniejszy regulamin.

II. Warunki wypożyczania urządzenia Czytak 4

Czytelnikom Biblioteki Publicznej

 

§ 2

  1. Biblioteka może wypożyczać urządzenie Czytak 4 czytelnikom biblioteki posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
  2. Czytelnicy wypożyczający urządzenie Czytak 4 są zobowiązani do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
  3. Warunkiem wypożyczenia urządzenia Czytak 4 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

§ 3

  1. Termin zwrotu urządzenia Czytak 4 określa Biblioteka, jednak czas wypożyczenia nie powinien być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia urządzenia pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Bibliotece Publicznej.

§ 4

  1. Z chwilą wypożyczenia urządzenia Czytak 4, Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
  2. W wypadku uszkodzenia urządzenia Czytak 4, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
  3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia urządzenia Czytak 4, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

 

 

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 115

Powrót