KAMIENNE ZABYTKI Strzegom - Hořice

ODSŁUCHAJ
 
 
Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci
miasta Hořice i Gminy Strzegom
 
 
 

- Tytuł mikroprojektu i jego numer,  nazwa programu oraz oś priorytetowa,

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0.16_008/0002750 pn.:„Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia 

 

Mikrojekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze srodków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

 

Całkowite wydatki kwalifikowane oraz środki z EFRR przyznane poszczególnym partnerom,

Całkowita wartość projektu: 74 008,00 Euro, w tym: Partnera Wiodącego: 41 423,00 Euro, Partnera Projektu: 32 585,00 Euro

Wartość dofinansowania z EFRR: 57 697,25 Euro, w tym: Partnera Wiodącego: 30 000,00 Euro, Partnera Projektu: 27 697,25 Euro

 

Termin rzeczowej realizacji mikroprojektu,

31.08.2022r.

 

Cel projektu,

Główny cel projektu:

Rozwój potencjału ruchu turystycznego na pograniczu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa kulturowego związanego z tematyką kamienia i historią regionu.

Szczegółowy cel projektu: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Nazwy kluczowych działań

  1. Zarządzanie projektem  
  2. Działania promocyjne i informacyjne
  3. Inwestycje w udostępnianie dziedzictwa kulturowego
Powrót