CZ

ODSŁUCHAJ

Informace na stránku

Nekropole německých vojáků padlých v 1. světové válce byla založena v roce 1921. Nachází se ve Strzegomi na území městského hřbitova na ul. Olszowa. Ve vyhrazené, centrální části hřbitova se nachází 89 ks epitafů a 80 ks pořádkových tabulek hrobů německých vojáků. Ve střední části vyhrazeného prostoru se nachází pomník s postavou ležícího vojáka a erbem Strzegomi.

Historie vzniku nekropole.

Dolní Slezsko je specifickým regionem. Žili zde jak Poláci, Češi, Rakušané, tak Němci a nyní opět Poláci. Historie vzniku nekropole německých vojáků souvisí s německými obyvateli Strzegomi.

Vypuknutí 1. světové války přimělo úřady tehdejší Strzegom k tomu, aby se zabývaly otázkou důstojného pohřbu vojáků ze Strzegomské oblasti. V září 1915 na schůzi městských radních bylo rozhodnuto o vytvoření hřbitova. K původním plánům na vznik hřbitova se však podařilo vrátit až po skončení války. K realizaci tohoto projektu velkou měrou přispěl radní města Tschorner. Po četných sbírkách darů a získání podpory od vlády začala stavba nového pomníku a hřbitova. Projekt vypracoval vládní stavitel Fritz Kretschmer. V jeho projektu však byly provedeny změny. Pomník nebyl postaven na kopci a sochař Paul Schulz z Vratislavi, pracující v kamenické dílně Seidel ve Strzegomi, vyměnil orla, který měl být u nohou spícího vojáka, za helmu. Kamenické práce byly svěřeny firmě H. Seidel, kterou vlastnila paní M. Kuveke. Celý pomník byl ale vyroben v kamenické dílně Schultzik ve Strzegomi.

Na desce kolem pomníku byly nápisy informující o tom, že byl financován obyvateli města Strzegom na památku padlých ve světové válce 1914-1918.

Pomník a hřbitov byly vysvěceny 1. června 1927. Obřad měl skromný charakter. Zúčastnili se jí pouze zástupci vedení města a příbuzní vojáků pohřbených na hřbitově.

Po 2. světové válce se ztratily některé náhrobky a v dalších letech byly z pomníku odstraněny nápisy informující o tom, že zde byly pohřbeny oběti světové války 1914-1918. V devadesátých letech provedli současní obyvatelé Strzegomi ve spolupráci se Sdružením bývalých obyvatel úklid okolního terénu. V květnu 1997 zde byla odhalena pamětní deska věnovaná obětem 2. světové války – jak padlým Polákům, tak Němcům. Na desce je vyryt nápis v polštině a němčině: „1939 - 1945 na památku padlých, civilistů, těch, kteří zemřeli daleko od své vlasti” (im gedenken an die gefallenen die umbgekommune zivilbevölkerun und die fern der heimat verstorbenen).

Projekt „Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom”  je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem v rámci programu INTERREG Program VA 2014-2020 prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Spolufinancování ve výši: 30 000,00 EUR Evropský fond pro regionální rozvoj a 1 764,70 EUR Státní rozpočet. Zbylé prostředky jsou vlastními prostředky Gminy Strzegom. Hodnota úkolu 241 080,00 PLN.

Rozsah prací zahrnuje obnovu žulových prvků hrobky vojáků z 1. světové války na obecním hřbitově nacházejícím se na ul. Olszowa ve Strzegomi, na pozemku s evidenčním číslem 2587, obvod Śródmieście 0003. V rámci úkolu budou vyčištěny a restaurovány - pomník s pamětní deskou, epitafy, pořadové tabulky a zamontovány informační tabule. Rozsah mimo jiné zahrnuje: čištění, odstranění mechů, lišejníků, řas, mikroorganismů, zpevnění a hydrofobizaci, obnovení nápisů, doplnění chybějících prvků (památník, epitafy, pořádkové tabulky), dodání a montáž informační tabule s QR kódem .

 

 

 

Powrót