Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

ODSŁUCHAJ

Od 2 do 19 marca 2021 roku będzie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej . Wnioski te składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola /oddziału przedszkolnego/ lub jeżeli rodzic chciałby zmienić przedszkole, do którego uczęszcza dziecko.

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola i chcą aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały od 22 lutego do 2 marca 2021 roku składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu /oddziale przedszkolnym/.

Wzory wniosków i deklaracji oraz kryteria przyjęć do przedszkoli od 3 lutego 2020 roku będą do pobrania ze stron internetowych lub osobiście w sekretariatach poszczególnych placówek.

 

PLIK DO POBRANIA:


 Ikona pdfZARZĄDZENIE NR 20/B/2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.76 MB]


UCHWAŁA NR 2/19, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [363.14 KB]

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Strzegom.


UCHWAŁA NR 20/17, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [388.38 KB]

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów


 

 

Powrót