Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Projekty Unijne

ODSŁUCHAJ

 

 1. Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom
 2. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu
 3. Ograniczenie indywidualnego ruchu
 4. Szlak Kamienia
 5. Świat Kamienia
 6. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek
 7. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzygomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych
 8. Czesko-polskie zawody strażackie
 9. Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym
 10. Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi Jaroszów
 11. Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modlęcin w gminie Strzegom
 12. Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom
 13. Zachowanie zabytku - parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej
 14. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom 
 15. Zdalna szkoła
 16. Zdalna szkoła +
 17. Nowy Żłobek
 18. Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój
 19. STRZEGOM - HOŘICE: ŁĄCZY NAS POGRANICZE
 20. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom
 21. Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim
 22. Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi
 23. „Cyfrowa Gmina”
 24. Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPG"
 25. „Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy”
 26. Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom

 


 

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę poza Unią Europejską

Ikona pdfPoprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu - etap 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.55 MB]

Ikona pdfAutobusy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [817.26 KB]

Ikona pdfAzbest 2018, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [806.79 KB]

Ikona pdfAzbest 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [799.97 KB]

Ikona pdfDojazdy do dróg rolnych w Godzieszówku i Stanowicach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [796.30 KB]

Ikona pdfLampy energooszczędne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [733.82 KB]

Ikona pdfOgraniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [806.44 KB]

Ikona pdfPrzebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [867.26 KB]

Ikona pdfRemont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [656.35 KB]

Ikona pdfResortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [793.68 KB]

Ikona pdfZagospodarowanie terenu Fort Gaj, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [242.86 KB]

 


 

Lista zadań realizowanych w Gminie Strzegom w latach 2007 – 2013 z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Ikona pdfPrzebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.41 MB]

Ikona pdfPrzebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.65 MB]

Ikona pdfPrzebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego ul. Czerwonego Krzyża i chodników ul. Parkowej i Krótkiej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.83 MB]

Ikona pdfPrzebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.17 MB]

Ikona pdfTermomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98 oraz budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy Al.Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.27 MB]

Ikona pdfRewitalizacja centrum miasta Strzegomia - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.05 MB]

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

Ikona pdfPlan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [98.33 KB]

 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Ikona pdfIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.19 MB]

Ikona pdfWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goczałkowie poprzez wdrożenie programu rozwojowego szkoły, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [253.08 KB]

Ikona pdfLepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Strzegom, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.81 MB]

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Ikona pdfBudowa placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 36260 w miejscowości Jaroszów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [363.59 KB]

Ikona pdfBudowa świetlicy wiejskiej w Granicy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [312.86 KB]

Ikona pdfBudowa Kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [940.43 KB]

Ikona pdfBudowa kanalizacji  we wsi Tomkowice  Granica, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [559.96 KB]

Ikona pdfDofinansowanie na remonty świetlic wiejskich, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [591.06 KB]

Ikona pdfOrganizacja szkolenia dla przewodników turystycznych obszaru LGD Szlakiem Granitu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [201.03 KB]

Ikona pdfRemont świetlicy wiejskiej w Tomkowicach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.62 MB]

Ikona pdfRenowacja boiska w Kostrzy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [129.93 KB]

Ikona pdfRozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Stanowicach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [722.59 KB]

Ikona pdfZakup wyposażenia Izby Tradycji Ziemi Strzegomskiej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [366.54 KB]

 


 

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Strzegom ze źródeł zewnętrznych poza Unią Europejską

2020 r.

1. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR WIGOR w Strzegomiu
Źródło: Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2020

2. Zapewnienie funkcjonowania Klubu SENIOR+ w Jaroszowie
Źródło: Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2020

3. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Strzegom w 2019 – etap II
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

4. Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu
Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Strzegom w 2020 roku
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Umowa zawarta po realizacji rzeczowej zadania – ostateczna wartość dofinansowania 23 168,37 zł

6. Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, „Fort-Gaj”) - dot. Etapu I Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -
Źródło: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Przyznano i przekazano środki finansowe na realizację zadania.

7. Zakup autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom
Źródło: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

8. Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu
Źródło: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

9. Godzieszówek – droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW
Etap I
Źródło: Województwo Dolnośląskie
Etap II
Źródło: Województwo Dolnośląskie

10. Budowa zespołu budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej 3 przy udziale środków krajowych z Funduszu Dopłat przyznanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

11. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu przy udziale środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach rządowego Funduszu Inwestycji

2019 r.

1. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR WIGOR w Strzegomiu
Źródło: Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2019

2. Utworzenie Klubu SENIOR+ w Jaroszowie
Źródło: Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020 edycja 2019

3. Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. M. Anielewicza w Strzegomiu
oraz we wsi Jaroszów na terenie Gminy Strzegom.
Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w ramach Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów w Gminie Strzegom
Źródło: Odnowa Dolnośląskiej Wsi; Budżet Woj. Dolnośląskiego

5.Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu etap II
Źródło: Fundusz Dróg Samorządowych

6.Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez
wymianę źródeł ciepła w gminie Strzegom w 2019 – etap I –
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2018 r.

1. Zakup i montaż oświetlenia hybrydowego w Gminie Strzegom.
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Strzegom 2018.
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

3. Budowa otwartej strefy aktywności we wsi Godzieszówek.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Odnowa Wsi Dolnośląskiej

4. Przebudowa drogi gminnej nr 120901D od ul. Olszowej w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej 374.
Źródło: Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej - Dolnośląski Urząd Wojewódzki (nie przyznano dofinansowania)

5. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Strzegom w 2018 r.
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
(nie przyznano dofinansowania z powodu zakończenia programu)

6. Przebudowa drogi gminnej 110734D – ul. Olszowej w Strzegomiu – etap 1.
Źródło: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

7. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Strzegom w 2018 – etap I.
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

8. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Strzegom w 2018 – etap IIA.
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

9. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Strzegom w 2018 – etap IIB.
Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

10. Graniczna - droga dojazdowa do gruntów rolnych.
Źródło: Budżet Województwa Dolnośląskiego

11. Stanowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych.
Źródło: Budżet Województwa Dolnośląskiego

12. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 – Uruchomienie Żłobka nr 2 w Strzegomiu.
Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

13. Przebudowa drogi gminnej nr 110769D – ul. Dolnej w Strzegomiu.
Źródło: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

14. Grabina – Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych. ( Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Strzegomiu - ul. Olszowa)
Źródło: Budżet Województwa Dolnośląskiego

15. Funkcjonowanie DDP Senior-Wigor w Strzegomiu w 2018r.
Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

16. Rogoźnica droga dojazdowa do gruntów rolnych. (Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy)
Źródło: Budżet Województwa Dolnośląskiego

 


 

Powrót