Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom

ODSŁUCHAJ

 

Zmiany na strzegomskiej nekropolii
(27.05.2022)

Zakończyło się zadanie związane z oczyszczeniem i odrestaurowaniem pomników z tablicami pamiątkowymi oraz epitafiów, a także z montażem tablic informacyjnych na cmentarzu komunalnym na ul. Olszowej w Strzegomiu.

Prace odbywały się w ramach projektu unijnego pn. „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom” („Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom”), realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

- W ramach zadania zostały oczyszczone i odrestaurowane: pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe, a także zamontowane tablice informacyjne. Zakres prac objął m.in.: oczyszczanie, usunięcie mchów, porostów, glonów, mikroorganizmów, wzmocnienie i hydrofobizację, odnowienie napisów, uzupełnienie brakujących elementów, takich jak pomnik, epitafia, tabliczki porządkowe), a także dostawę i montaż tablicy informacyjnej z QR – kodem – wyjaśnia Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

Logotyp unijny
 
Odrestaurowane i oczyszczone tablice pamiątkowe

  


 

 

Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom

Projekt "Zpřístupnění kamenných památek a pamětních míst města Hořice a Gminy Strzegom / "Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Dofinansowanie w kwocie: 30.000,00 EUR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 1.764,70 EUR Budżet Państwa.

W ramach zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane: pomnik z tablicą pamiątkową, epitafia, tabliczki porządkowe, a także zamontowane tablice informacyjne. Zakres prac obejmuje m.in.: oczyszczanie, usunięcie mchów, porostów, glonów, mikroorganizmów, wzmocnienie i hydrofobizację, odnowienie napisów, uzupełnienie brakujących elementów (pomnik, epitafia, tabliczki porządkowe), a także dostawę i montaż tablicy informacyjnej z QR - kodem.

 

 

Na zdjęciu pomnik z tablicą pamiątkową na terenie cmentarza na ul. Olszowej w Strzegomiu

 

Powrót