Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim

ODSŁUCHAJ

 

Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Fundacji Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach dofinansowanie w ramach konkursu POWER.2.18 na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gmina Strzegom jest uczestnikiem wyżej wymienionego projektu.

Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

W latach 2020-2021 będą wspierać 40 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

  1. Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
  2. Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. 

Dla każdej jednostki samorządowej biorącej udział w projekcie przewidziany jest mikrogrant w wysokości 12 000,00 złotych umożliwiający jej dokonanie drobnych dostosowań w ramach racjonalnych usprawnień.

Informacja o projekcie:
Fundacja Eudajmonia (http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=501)

Powrót