Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Szlak Kamienia

ODSŁUCHAJ

Umowa partnerstwa miast Strzegom-Horice podpisana

21 października br. w czeskich Horicach odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy samorządami miasta Horice i gminą Strzegom. Aktu podpisania umowy dokonali: starosta Horic - Ales Svoboda i burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta.

Trwające od roku rozmowy o partnerstwie naszych miast i wzajemne wizyty na różnego typu uroczystościach odbywających się w obu miastach, zaowocowały we wrześniu br. Oba miasta podczas sesji swoich Rad Miejskich podjęły uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej miasta Horic i gminy Strzegom. Finał rozmów odbył się w Horicach 21 października br. w sali obrad miejscowego ratusza.

W uroczystościach uczestniczyli również: ze strony czeskiej - wicestarosta miasta Horice - Martin Pour, radni Rady Miejskiej w Horicach, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania, naczelnicy i kierownicy wydziałów urzędu oraz przedstawiciele placówek oswiatowych, ze strony polskiej - przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu - Tomasz Marczak, sekretarz gminy - Iwona Zabawa, kierownik Biura LGD "Szlakiem Granitu" - Andrzej Sukta, naczelnicy wydziałów Urzedu Miejskiego w Strzegomiu oraz przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu. Tak liczna reprezentacja obu miast spowodowana była faktem, że zbliża się termin składania wniosków w ramach przygranicznych projektów, do których nasze miasta chcą złożyć wspólne projekty. Środowe spotkanie było również pełne pomysłów, które mogą być realizowane w przyszłym roku.

Kolejne spotkanie robocze w temacie projektów przygranicznych odbędzie się w Strzegomiu w listopadzie bieżącego roku.

Co łączy miasta Strzegom i Horice?

Miasta Strzegom i Horice ze względu na pokrewną działalność można nazwać miastami bliźniaczymi. To co łączy Strzegom i Horice, to przede wszystkim wydobywanie i przetwarzanie granitu oraz piaskowca. Efektem posiadania przez nasze miasta tych surowców są bardzo prężnie działające szkoły i klasy kamieniarskie oraz organizowane co dwa lata Plenery Rzeźby w Kamieniu. Galeria Rzeźb w plenerze usytuowana w horickim parku była inspiracją do powstania galerii rzeźb wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. W chwili obecnej trwają prace nad wspólnym projektem edukacyjnym pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Strzegomiu i Szkołą Podstawową w Horicach. Efektem tej współpracy będzie pozyskanie środków europejskich poprzez projekt Comenius i wspólna realizacja programu edukacyjnego. Podjęcie współpracy naszych miast przyczyni się również do wspólnego korzystania ze środków finansowych w ramach Funduszu Mikro Projektów Euroregionu Glacensis.

Kolejne miasta partnerskie dla Strzegomia to kolejni nowi partnerzy do wspólnych przedsięwzięć i projektów. Nowe miasta bliźniacze to także dowód intensywnej współpracy miasta na arenie międzynarodowej i świadectwo jego rozwoju i działalności na rzecz wspierania procesu jednoczenia Europy i promowania aktywności obywatelskiej.

Przystąpienie do umowy partnerskiej pozwoli na nawiązanie oficjalnej współpracy międzynarodowej w dziedzinach:

  • kultury,
  • oświaty,
  • ochrony środowiska,
  • gospodarki,
  • turystyki,
  • służby zdrowia,
  • tworzenia wspólnych projektów oraz wszelkich innych.Poszerzenie dotychczasowego kręgu miast partnerskich Strzegomia pozwoli na rozszerzenie współpracy z kolejnymi miastami europejskimi na wszystkich istotnych płaszczyznach. Miasta i ich mieszkańcy będą mogli wymieniać doświadczenia i informacje w interesujących ich obszarach życia. Współpraca z nowymi miastami to nowa sieć kontaktów wewnątrz wielokulturowej społeczności Europy.

Podpisanie umowy partnerskiej o współpracy i jej wejście w życie nie wiąże się z żadnymi kosztami finansowymi dla miasta Strzegom.

W ramach dalszej współpracy będą ponoszone koszty finansowe związane z działaniami na rzecz partnerstwa i przyjaźni między miastami. Wynikać one będą ze wspólnych ustaleń w oparciu o umowę partnerską o współpracy.

 

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 2335

Powrót