Zakończenie kanalizacji sanitarnej w gminie Strzegom ETAP 1 - budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów

ODSŁUCHAJ

 

Umowa na kanalizację podpisana!
21.01.2022 r.

Gmina Strzegom w ubiegłym roku pozyskała środki finansowe z "Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych" na budowę kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscowościach: Grochotów i Skarżyce. Właśnie została podpisana umowa na realizację tego jakże ważnego zadania, z którego najbardziej zadowoleni będą mieszkańcy obu sołectw.

Promesa o wartości blisko 7 mln zł stanowi aż 95 % ostatecznej wartości zadania. Jest ona zapewnieniem, że inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków funduszu, do kwoty wskazanej w promesie. Oznacza to, że wkład własny z budżetu gminy wynosi jedynie ok. 370 tys. zł.

Wykonawcą zadania będzie firma "Hypmar" z Modlęcina, która została wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miejski w Strzegomiu. Roboty budowlane ruszą już wkrótce i potrwają do początku 2024 r. Do skanalizowania pozostanie już tylko jedna miejscowość w naszej gminie, czyli Stawiska.

Z wyboru wykonawcy zadowolony jest burmistrz Strzegomia - Zbigniew Suchyta (na zdjęciu z właścicielem firmy Hypmar - Mariuszem Hyptą), który nie szczędzi pochwał i podkreśla, że firma z Modlęcina sprawdziła się już m.in. w Rusku, gdzie również wybudowała kanalizację sanitarną. - Cieszę się, że w przetargu wygrała nasza lokalna firma, która wiele razy już udowodniła, że jest partnerem pewnym i solidnym. Prace potrwają ok. dwa lata. Wierzę, że obejdzie się bez żadnych problemów. W międzyczasie będziemy się zastanawiać, skąd pozyskać fundusze na kanalizację ostatniej wsi, czyli Stawisk - zaznacza burmistrz.

Zarówno w Grochotowie, jak i Skarżycach zostanie wybudowana kanalizacja grawitacyjna z rur z tworzywa sztucznego PVC z kanałami bocznymi oraz pompownie podziemne ścieków wraz z rurociągiem ciśnieniowym.

 

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji wsi Grochotów i Skarżyce

 

Logotyp Polskiego Ładu


 

Powrót