Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica

ODSŁUCHAJ

Skomunikowanie terenów z "krajówką"

20.02.2023

Trwają prace związane z realizacją projektu pn. "Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica". Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2) oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje remont drogi w Granicy wraz z budową ostatniego etapu chodnika oraz budowę dalszej części ul. Piekarniczej w Strzegomiu wraz z sięgaczem.

Remont drogi w Granicy 

 

Do końca ub. r. w Granicy została wyczyszczona sieć kanalizacji deszczowej. Od początku stycznia ruszyły prace związane z przebudową zjazdów do nieruchomości oraz poszerzeniem jezdni. Jeżeli nie ulegną pogorszeniu warunki atmosferyczne, powinny ruszyć roboty przy budowie chodnika. - Jednocześnie przypominamy, że w chwili obecnej wjazd do Granicy możliwy jest jedynie od strony Dobromierza, natomiast wyjazd od strony Strzegomia. Przepraszamy za utrudnienia, licząc jednocześnie na państwa zrozumienie.

adanie realizuje firma Berger Bau z Wrocławia - podkreśla Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Równie zaawansowane prace w Strzegomiu prowadzi firma Drog-Ziem ze Stanowic. W chwili obecnej w ul. Piekarniczej wybudowano już całą sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W najbliższym okresie ruszą prace związane z budową sieci oświetlenia ulicznego oraz budową chodnika. Odbiór całego zadania planowany jest na październik 2023 r.

Remont drogi i budowa chodnika w Granicy wpłynie na poprawę estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, zaś budowa dalszego etapu ul. Piekarniczej w Strzegomiu udostępni kolejne tereny dla inwestorów chcących inwestować w naszym mieście.

ZOBACZ WIĘCEJ - GALERIA FOTO >>>


Strategiczne inwestycje drogowe
05.09.2022

W środę 17 sierpnia 2022 r. podpisano umowy na bardzo ważne zadanie dot. "Skomunikowania z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica". Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wys. ok. 6,24 mln zł oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. ok. 935 tys. zł, czyli niemal w 100 proc. ze środków zewnętrznych.

Zadanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza z nich związana jest ze skomunikowaniem Granicy z drogą krajową nr 5. Warto podkreślić, że strzegomskiemu samorządowi udało się na ten cel pozyskać dodatkowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. ok. 935 tys. zł. Wykonawcą, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, została firma Berger Bau z siedzibą we Wrocławiu. Prace będą polegać na remoncie drogi gminnej w Granicy wraz z budową odcinka chodnika. Wskutek remontu powstanie nawierzchnia bitumiczna o szer. 5 m z poboczem. W ramach inwestycji wybudowany zostanie brakujący odcinek chodnika wraz z remontem zjazdów, przepustów pod zjazdami oraz oczyszczeniem i reprofilacją rowu. Wraz z istniejącym już chodnikiem umożliwi to bezpieczną komunikację pieszą przez całą wieś.

Druga część dotyczy skomunikowania terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu z drogą krajową nr 5. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Podstrefie Strzegom obejmuje budowę ciągu komunikacyjnego złożonego z odcinka ul. Piekarniczej od strony DK 5 oraz drogi do terenów inwestycyjnych położonych w Strzegomiu w rejonie tej ulicy. W zakres prac wejdą: budowa drogi z asfaltu, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sanitarna, chodnika z kostki betonowej oraz kanał technologiczny. Wykonawcą, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, została firma Drog-Ziem ze Stanowic.

Z obu inwestycji drogowych bardzo zadowolone są władze naszego miasta. - Otrzymanie tak dużego wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Polski Ład sprawi, że ten rejon naszej gminy w końcu będzie bardzo dobrze połączony z drogą krajową nr 5. Sprawne skomunikowanie strzegomskich terenów inwestycyjnych z siecią dróg publicznych wyższej kategorii zwiększy tym samym atrakcyjność inwestycyjną gminy - podkreślają władze samorządowe.

Logotyp Polskiego Ładu

 

Logotyp Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Podpisanie umowy dot. "Skomunikowania z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica".

Powrót