Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom

ODSŁUCHAJ

Docieplą szkoły i przedszkola

Już niebawem docieplonych zostanie sześć placówek oświatowych w gminie Strzegom. Wniosek o dofinansowanie "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom" znalazł się na ósmym miejscu (wśród 28 złożonych).

7 grudnia br. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłosiła wyniki naboru. Prace rozpoczną się w przyszłym roku i zakończą 31.05.2018 r. Koszt inwestycji to 5,09 mln zł, z czego dotacja to ok. 3,36 mln zł.


Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w następujących placówkach edukacyjnych na terenie gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczne Przedszkole nr 2, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach.

W ramach projektu ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, stropodachy, wymienione zostaną okna i drzwi, powstaną nowe instalacje grzewcze albo modernizacji i regulacji ulegną istniejące. W Jaroszowie zostanie zamontowany ekologiczny kocioł CO spalający biomasę, a w Stanowicach - pompa ciepła.

Realizacja projektu rozwiąże kompleksowo problem niskiej efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie. - Widzimy korzyści, jakie przyniosła termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie oraz sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. W budynkach jest ciepło, a pogoda nie zaburza organizacji zajęć, tak jak bywało to dawniej, kiedy z powodu chłodu trzeba było odwoływać zajęcia wf-u i dogrzewać sale lekcyjne elektrycznymi grzejnikami - mówi burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Na realizacji projektów skorzystają wszyscy. Uczniowie będą mieli zapewnione odpowiednie warunki nauki, gmina zaoszczędzi cześć środków przeznaczonych na ogrzewanie szkół i przedszkoli, a dodatkowo znacznie poprawi się estetyka obiektów poddanych termomodernizacji - dzięki nowym elewacjom. Poprawi się jakość powietrza, dzięki mniejszemu zużyciu paliw kopalnych do ogrzewania szkół.



Projekt ma strategiczne znaczenie dla gminy Strzegom, ponieważ jest elementem "Planu Gospodarki Emisyjnej dla Gminy Strzegom", a ponadto stanowi realizację projektów rewitalizacyjnych wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025":
B08 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom - budynek Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu
B19 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie

Planowane zakończenie robót: 31.05.2018 r.Wartość projektu: ok. 5,09 mln złWartość dotacji: ok. 3,36 mln zł

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 4

Powrót