CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „KARMEL”

ODSŁUCHAJ

Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" zlokalizowane jest w starym, pochodzącym z 1720 r. budynku poklasztornym przy ulicy T. Kościuszki 2 w Strzegomiu. Sam zespół poklasztorny pochodzi z 1430r. i ok. 300 lat później został przebudowany i rozbudowany przez karmelitów. Kolejna przebudowa kompleksu miała miejsce na początku XIX wieku - tym razem podjęli się jej ewangelicy. W latach 90. XX wieku kościół ponownie stał się świątynią katolicką - w 1997r. biskup legnicki Tadeusz Rybak powtórnie konsekrował oddany do użytku po remoncie kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel. Wtedy też dawny klasztor karmelitów w Strzegomiu został całkowicie odnowiony. Uroczyste otwarcie CAS "Karmel" miało miejsce 23 września 2011 r. i stało się zaczątkiem organizowanego corocznie Tygodnia Aktywności Mieszkańca Strzegomia. Obecnym administratorem Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" jest Strzegomskie Centrum Kultury. "Karmel" stanowi siedzibę dla około 30 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Strzegom.


Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" oprócz pełnienia funkcji biurowo-administracyjnej jest miejscem spotkań członków organizacji pozarządowych, w którym mogą prowadzić nie tylko działalność statutową, ale także rozwijać swoje pasje i zainteresowania, realizować przedsięwzięcia rozrywkowe i kulturalne, a przede wszystkim otwierać się na mieszkańców gminy poprzez aktywne włączanie się w życie kulturalne Strzegomia. Służą do tego dwie sale konferencyjno-szkoleniowe. W CAS funkcjonuje Izba Tradycji Ziemi Strzegomskiej, stanowiąca swego rodzaju muzeum regionalne. Obecnie są tam również prezentowane wystawy fotografii i malarstwa, organizowane są spotkania z artystami, naukowcami pisarzami i innymi ciekawymi postaciami życia społecznego.

W CAS "Karmel" organizowanych jest wiele wydarzeń kulturalnych jak np.: koncerty okolicznościowe na dziedzińcu i wewnątrz budynku, są również prezentowane wystawy fotografii i malarstwa, organizowane spotkania z artystami, naukowcami, pisarzami i ważnymi postaciami życia społecznego.
Od 2018 r. w Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" w Strzegomiu udostępnione zostało multimedialne centrum informacji o "Szlaku Kamienia" i jego atrakcjach. Jest to wielka atrakcja nie tylko dla samych mieszkańców gminy Strzegom, ale przede wszystkim dla turystów odwiedzających Ziemię Strzegomską. Multimedialne centrum informacji umożliwia wirtualny spacer po wszystkich najważniejszych miejscach związanych z kamieniem na terenie miast, które realizowały projekt "Szlak Kamienia". W ten sposób można zwiedzić Strzegom, Świdnicę, Dobromierz, Horice i Podzvicinsko. Wielkim atutem tego centrum jest fakt, że wszystkie informacje są przetłumaczone na 4 języki: polski, czeski, angielski i niemiecki. Bogate materiały multimedialne zawierają mnóstwo ciekawych zdjęć, widokówek i filmów promocyjnych ukazujących najważniejsze atrakcje turystyczne. Udało się zgromadzić wiele materiałów o lokalnych artystach, którzy rzeźbią w granicie i piaskowcu. Ukazano imprezy związane z wydobyciem i obróbką kamienia: m.in.: Święto Granitu Strzegomskiego, Plenery kamieniarskie, czy też Giełdę Minerałów. Każdy kto odwiedzi Karmel, będzie mógł zapoznać się także z miejską trasą turystyczną w Strzegomiu i zaplanować sobie spacer po naszym mieście.

Centrum multimedialne jest przeznaczone dla osób w każdym wieku. Oprócz specjalistycznej wiedzy dla dorosłych, w ofercie jest wiele multimediów dla dzieci. Najmłodsi mogą np. rozwiązać quiz o granicie, pograć w kamiennego ping-ponga, pokolorować malowanki, czy też ułożyć puzzle o różnej skali trudności. Jedną z największych atrakcji jest możliwość wysłania multimedialnej widokówki z własnym zdjęciem. Wystarczy wybrać wzór widokówki, która nam się najbardziej spodoba, zrobić zdjęcie za pomocą specjalnej kamerki, następnie nanieść tę fotkę na widokówkę, napisać kilka słów pozdrowień i wysłać ją e-mailem do konkretnego adresata.

Budynek CAS "Karmel" otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.30 oraz w weekendy podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych lub po umówieniu telefonicznym.

Centrum Aktywności Społecznej KARMEL
ul. T. Kościuszki 2, 58-150 Strzegom
nr tel. + 48 74 649 11 18
http://sck.strzegom.pl/
e-mail: caskarmel@wp.pl
Facebook: Centrum Aktywności Społecznej KARMEL

 

Budynek CAS Karmel

 

Dziedziniec w CAS Karmel

 

Herb w Sali Herbowej w CAS Karmel

 

Sala Herbowa w CAS Karmel

 

Wnętrze CAS Karmel z salą multimedialną

 

Wnętrze CAS Karmel - sala mutimedialna

 

Wnętrze CAS Karmel z witryną porcelany z Jaroszowa.

 

Wnętrze CAS Karmel

 

Wykusz - parter  w CAS Karmel 

 

 

Powrót