Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

URZĄD STANU CYWILNEGO

ODSŁUCHAJ

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Świdnicka 15-17
58-150 Strzegom

Tel: (74) 8550 730, 74 856 05 48

e-mail: usc@strzegom.pl 

 

Czas pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Strzegomiu:

  • od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 16.00,
  • piątek w godz. od 7.30 do 13.00.

Urząd Stanu Cywilnego podlega bezpośrednio Burmistrzowi Strzegomia

 

Do kompetencji i zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1.      rejestrowanie urodzeń, małżeństw, zgonów - obsługa programu Źródło,

2.      przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubów wyznaniowych), zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o stanie cywilnym,

3.      wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego przed upływem miesięcznego terminu,

4.      przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

5.      przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu nazwiska dziecku oraz wykonanie czynności urzędowych określających przez sąd w zakresie przysposobień,

6.      wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego orzeczeń sądów,

7.      wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni imion i nazwisk,

8.      wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,

9.      sprostowanie, unieważnienie, ustalenie treści, odtwarzanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

10.  wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

11.  sporządzanie testamentów,

12.  organizowanie uroczystości, jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz uroczystości i spotkań z mieszkańcami Gminy, którzy obchodzą 100-lecie urodzin,

13.  współpraca z zakładami lecznictwa otwartego i Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie zdrowia mieszkańców gminy,

14.  gospodarowanie sprzętem medycznym,

15.  współpraca z samorządem powiatowym w zakresie funkcjonowania aptek,

16.  koordynacja procesu wyboru zadań do sfinansowania w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Opłaty skarbowe

Opłaty za czynności dokonywane przez Urząd Stanu Cywilnego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Opłatę można uiszczać bezgotówkowo bezpośrednio w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego (budynek Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 11) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego tj. 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229
Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom.

 

Formularze i wnioski http://bip.strzegom.pl/public/?id=77378  

 

Budynek i wnętrze Urzędu Stanu Cywilnego w Strzegomiu.

Powrót