Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Komunikaty

14.10.2019 r.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


14.10.2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA PIKNIK ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM KULTURY

URZĄD STANU CYWILNEGO

ODSŁUCHAJ

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Świdnicka 15-17
58-150 Strzegom

Tel: (74) 8550 730, 74 856 05 48

e-mail: usc@strzegom.pl 

 

Czas pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Strzegomiu:

  • od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 16.00,
  • piątek w godz. od 7.30 do 13.00.

Urząd Stanu Cywilnego podlega bezpośrednio Burmistrzowi Strzegomia

 

Do kompetencji i zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1.      rejestrowanie urodzeń, małżeństw, zgonów - obsługa programu Źródło,

2.      przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubów wyznaniowych), zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o stanie cywilnym,

3.      wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego przed upływem miesięcznego terminu,

4.      przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

5.      przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu nazwiska dziecku oraz wykonanie czynności urzędowych określających przez sąd w zakresie przysposobień,

6.      wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego orzeczeń sądów,

7.      wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni imion i nazwisk,

8.      wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,

9.      sprostowanie, unieważnienie, ustalenie treści, odtwarzanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

10.  wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

11.  sporządzanie testamentów,

12.  organizowanie uroczystości, jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz uroczystości i spotkań z mieszkańcami Gminy, którzy obchodzą 100-lecie urodzin,

13.  współpraca z zakładami lecznictwa otwartego i Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie zdrowia mieszkańców gminy,

14.  gospodarowanie sprzętem medycznym,

15.  współpraca z samorządem powiatowym w zakresie funkcjonowania aptek,

16.  koordynacja procesu wyboru zadań do sfinansowania w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Opłaty skarbowe

Opłaty za czynności dokonywane przez Urząd Stanu Cywilnego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Opłatę można uiszczać bezgotówkowo bezpośrednio w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego (budynek Urzędu Miejskiego - parter, pokój nr 11) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego tj. 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229
Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom.

 

Formularze i wnioski http://bip.strzegom.pl/public/?id=77378  

 

Budynek i wnętrze Urzędu Stanu Cywilnego w Strzegomiu.

Powrót