„Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

ODSŁUCHAJ

Zadanie pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu” dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego pod nazwą: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 1.278.949,50

Całkowita wartość inwestycji: 2.557.899,00

Inwestycja polega na budowie dróg gminnych o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z poboczami i zjazdami o długości 409,90 m i szerokości 4,50-5,00 m, budowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia ulicznego, a także kanalizacji teletechnicznej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

Wykonawcą jest firma DROG-ZIEM ze Stanowic.

Powrót