Otwarte konkursy ofert

ODSŁUCHAJ

Realizacja zadań publicznych w 2023 roku


CZWARTY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU

Termin składania ofert: 13.04.2023r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (22.03.2023r.) SKAN, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.46 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (22.03.2023r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [519.06 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]


CZWARTY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Termin składania ofert: 03.04.2023r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (10.03.2023r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.57 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (10.03.2023r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [519.61 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]


TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU

Termin składania ofert: 22.03.2023r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (28.02.2023r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.56 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (28.02.2023r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [520.11 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]


TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Termin składania ofert: 06.03.2023r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (10.02.2023r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [523.61 KB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (10.02.2023r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.59 MB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (09.03.2023r.)

Ikona pdfZarządzenie.111.B.2023 skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [967.98 KB]

Ikona pdfZarządzenie.111.B.2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [349.14 KB]


DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU

Termin składania ofert: 23.01.2023r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (30.12.2022r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.55 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (30.12.2022r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [520.34 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (30.01.2023r.)

Ikona pdfZarzadzenie.55.B.2023 skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.06 MB]

Ikona pdfZarzadzenie.55.B.2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [345.38 KB]


DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Termin składania ofert: 10.01.2023r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (19.12.2022r.) (skan) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.78 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (19.12.2022r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [533.79 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadań objętych konkursem (25.01.2023r.)

Ikona pdfZarzadzenie.50.B.2023 skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [759.47 KB]

Ikona pdfZarzadzenie.50.B.2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [294.02 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (27.01.2023r.)

Ikona pdfZarzadzenie.54.B.2023 skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.16 MB]

Ikona pdfZarzadzenie.54.B.2023 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [374.68 KB]


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU

Termin składania ofert: 30.12.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (08.12.2022r.) (skan) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.60 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (08.12.2022r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [519.64 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (12.01.2023r.)

Ikona pdfZarządzenie.25.B.2023 skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.06 MB]

Ikona pdfZarządzenie.25.B.2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [363.82 KB]


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Termin składania ofert: 22.12.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (30.11.2022r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.54 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (30.11.2022r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [517.15 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Sprostowanie treści ogłoszenia (07.12.2022r.)

Ikona pdfZarządzenie.472.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [284.36 KB]

Ikona pdfZarządzenie.472.B.2022 skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [669.99 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (28.12.2022r.)

Ikona pdfZarządzenie.486.B.2022 skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [985.71 KB]

Ikona pdfZarządzenie.486.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [291.53 KB]


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2023 ROKU

Termin składania ofert: 20.12.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (25.11.2022r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.58 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (25.11.2022r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [523.38 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (28.12.2022r.)

Ikona pdfzarządzenie.484.B.2022 skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.00 MB]

Ikona pdfZarządzenie.484.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [377.34 KB]


 

Realizacja zadań publicznych w 2022 roku


SIÓDMY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 02.11.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (10.10.2022r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.55 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (10.10.2022r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [523.79 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (04.11.2022r.)

Ikona pdfZarządzenie 433'B'2022 SKAN, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [972.63 KB]

Ikona pdfZarządzenie 433'B'2022 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [138.18 KB]


SZÓSTY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 13.06.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (20.05.2022r.) (skan) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.82 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (20.05.2022r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [538.02 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (22.06.2022r.) 

Ikona pdfZarządzenie 244'B'2022 SKAN, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.04 MB]

Ikona pdfZarządzenie 244'B'2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [358.14 KB]


PIĄTY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 06.05.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (14.04.2022r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.91 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (14.04.2022r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [537.16 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadań objętych konkursem (17.05.2022r.)

Ikona pdfzarzadzenie.183.B.2022.skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [793.83 KB]

Ikona pdfzarzadzenie.183.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [297.13 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (18.05.2022r.)

Ikona pdfZarządzenie Nr 184-B-2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.30 MB]

Ikona pdfZarządzenie.184.B.2022.2022-05-18, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [377.09 KB]


CZWARTY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 05.05.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (13.04.2022r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.56 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (13.04.2022r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [526.24 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (11.05.2022r.)

Ikona pdfzarządzenie.178.B.2022.skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.04 MB]

Ikona pdfzarządzenie.178.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [363.17 KB]


TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 20.04.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (25.03.2022r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.50 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (25.03.2022r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [523.11 KB]

Ikona docxWzór ofert, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (27.04.2022)

Ikona pdfZarządzenie nr 152'B'2022 - scan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [820.13 KB]

Ikona pdfZarządzenie nr 152'B'2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [352.10 KB]


TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 01.04.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (10.03.2022r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.48 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (10.03.2022r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [521.78 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (04.04.2022r.)

Ikona pdfZarządzenie.104.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [347.99 KB]

Ikona pdfZarządzenie.104.B.2022skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.06 MB]


DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 24.03.2022r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (02.03.2022r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.58 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [521.09 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadań objętych konkursem (31.03.2022r.)

Ikona pdfZarządzenie.94.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [293.78 KB]

Ikona pdfzarządzenie.94.B.2022skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [775.59 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (31.03.2022r.)

Ikona pdfZarządzenie.95.B.2022.2022-03-31, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [362.02 KB]

Ikona pdfzarządzenie.95.B2022skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.01 MB]


Realizacja zadań publicznych w 2022 roku

KOMUNIKAT DLA POTENCJALNYCH OFERENTÓW (17.11.2021r.)

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062 z późn. zm.), która nakłada nowe obowiązki na podmioty realizujące zadania dofinansowane ze środków publicznych, Burmistrz Strzegomia informuje o konieczności zapoznania się z przepisami ustawy oraz uwzględnienia jej zapisów przy konstruowaniu oferty w sposób wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

Ikona pdfTreść ustawy (stan prawny na dzień 17.11.2021r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [562.72 KB]

Jednocześnie w związku z doprecyzowaniem zapisów w otwartych konkursach ofert, których beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby małoletnie, należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152) w zakresie weryfikacji, czy dane wychowawców (opiekunów), którzy w jakimkolwiek zakresie sprawują opiekę nad małoletnimi, są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.


DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 15.12.2021r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (23.11.2021r.) (skan), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.80 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (23.11.2021r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [489.70 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

UWAGA! Burmistrz Strzegomia zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne na temat konkursów na 2022 rok w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, ul. Rynek 38 (I piętro – sala konferencyjna) w dniu 01.12.2021r. o godz. 16.00

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadań objętych konkursem (05.01.2022r.)

Ikona pdfzarzadzenie.4.B.2022.skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [739.71 KB]

Ikona pdfzarzadzenie.4.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [289.01 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (05.01.2022r.)

Ikona pdfzarzadzenie.5.B.2022.skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.05 MB]

Ikona pdfzarzadzenie.5.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [361.24 KB]


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 15.12.2021r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (22.11.2021r.) (skan) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.47 MB]

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (22.11.2021r.) (pdf), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [478.32 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

UWAGA! Burmistrz Strzegomia zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne na temat konkursów na 2022 rok w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, ul. Rynek 38 (I piętro – sala konferencyjna) w dniu 01.12.2021r. o godz. 16.00

Rozstrzygnięcie konkursu (03.01.2022r.)

Ikona pdfZarządzenie.2.B.2022 skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [999.06 KB]

Ikona pdfZarządzenie.2.B.2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [354.48 KB]


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 09.12.2021r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (17.11.2020r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.54 MB]

Ikona pdfZarządzenie 359/B/2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [476.68 KB]

Ikona docxWzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [31.78 KB]

UWAGA! Burmistrz Strzegomia zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne na temat konkursów na 2022 rok w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, ul. Rynek 38 (I piętro – sala konferencyjna) w dniu 01.12.2021r. o godz. 16.00

Rozstrzygnięcie konkursu (03.01.2022r.)

Ikona pdfzarzadzenie.1.B.2022.skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.02 MB]

Ikona pdfzarzadzenie.1.B.2022.skan, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [365.84 KB]


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2022 ROKU

Termin składania ofert: 09.12.2021r. godz. 10.00

Ikona pdfOgłoszenie o konkursie (17.11.2020r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.55 MB]

Ikona pdf<span class="attachment-description" style="display: inl

Powrót