Otwarte konkursy ofert

ODSŁUCHAJ

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, A TAKŻE PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 01.04.2020r. godz. 10.00

UWAGA!! KONKURS ODWOŁANY!

Ogłoszenie o konkursie (09.03.2020r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.52 MB]

Wzór oferty , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [29.50 KB]

UWAGA!! ODWOŁANIE KONKURSU (24.03.2020r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [776.91 KB]


CZWARTY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 26.02.2020r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (04.02.2020r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.89 MB]

Wzór oferty , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.36 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (02.03.2020r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [876.28 KB]


TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 08.01.2020r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (09.12.2019r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [10.63 MB]

Wzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.36 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (22.01.2020r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.63 MB]

 


DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 19.12.2019r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (27.11.2019r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [9.88 MB]

Wzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.36 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (30.12.2019r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.50 MB]


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 17.12.2019r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (25.11.2019 r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [10.04 MB]

Wzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.36 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (31.12.2019 r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.67 MB]

 


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2020 ROKU

Termin składania ofert: 16.12.2019r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (22.11.2019r.) , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [10.05 MB]

Wzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.36 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (23.12.2019 r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.58 MB]


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2020 ROKU

Termin składania ofert: 13.12.2019r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.31 MB]

Wzór oferty, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [25.36 KB]

Rozstrzygnięcie konkursu (08.01.2020r.), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.12 MB]

 


 

ZARZĄDZENIE NR 231/B/2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [880.72 KB]BURMISTRZA STRZEGOMIA
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

 


Dotychczasowe otwarte konkursy ofert znajdują się tu:

http://www.stary.strzegom.pl/2004/strony/aktualnosci/2012/ngo/ngo_oko.htm


 

Powrót