Aglomeracja Wałbrzyska

ODSŁUCHAJ
13.02.2012

Rozstrzygnięcie przetargu

Zdjęcie Artykułu

Marzenia strzegomian się spełniają! Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Podstrefie Strzegom WSSE " INVEST- PARK" ( obręb 0005 - Grabina Pd Nr 5) to już fakt historyczny!

Jak poinformował Sławomir Skrzeczek, zastępca przewodniczącego komisji, powołanej Uchwałą Nr 3070/11 z dn. 05.12.2011r. Zarządu Wałbrzyskiej WSSE "INVEST - PARK" w Wałbrzychu, Rada Nadzorcza WSSE " INVEST- PARK" Spółka z o.o. wyraziła zgodę w dn. 10 lutego br. na wybór firmy FSB Piekarnie Sp. z o.o. jako nabywcy niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 3,4 ha położonej w Podstrefie Strzegom, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej " INWEST- PARK", będącej własnością Gminy Strzegom.
 
Firma FSB Piekarnie będzie więc podmiotem, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE " INVEST- PARK".
 
- Rada Nadzorcza WSSE nie skorzystała z prawa pierwokupu, które posiadała zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach przetargowych między Gminą Strzegom a WSSE " INVEST- PARK", dlatego zwycięzcą jest FSB Piekarnie - stwierdził zastępca burmistrza Wiesław Witkowski.
 
-Mamy już pierwszego inwestora, którego poszukiwaliśmy od 4 miesięcy i czekamy na następnych. Byliśmy z przedstawicielami gminy w miejscowości Michałów- Reginów pod Warszawą, zwiedziliśmy fabrykę bardzo podobną do powstającej w Strzegomiu, zapoznaliśmy się ze szczegółami procesu produkcji pieczywa oraz planami rozwoju firmy związanymi z inwestycją w Strzegomiu i jesteśmy w pełni pozytywnych wrażeń. Z nadzieją spoglądamy w przyszłość, bo przecież planowane zakończenie inwestycji FSB Piekarnie w Strzegomiu nastąpi już 31 grudnia 2013 r. - powiedział Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia.
 
Podpisanie pomiędzy Gminą Strzegom a firmą FSB Piekarnie Sp. z o.o. warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości oraz umowy przeniesienia własności nieruchomości zostało zaplanowane na dzień 17 lutego br.
 
RzP
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1606

Powrót