,,Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 1210001D w Strzegomiu - etap II

ODSŁUCHAJ

 

Zadanie pn. ,,Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 1210001D w Strzegomiu – etap II” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 

Zadanie pn.  ,,Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 1210001D w Strzegomiu – etap II” dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego pod nazwą: Fundusz Dróg Samorządowych na podstawie umowy Nr FDS/B/25/G-100/2019 z dnia 26 września 2019 r. oraz Aneksu Nr  1/FDS/B/25/G/-100/2019  z dnia 18 lutego 2020 r.

Wartość dofinansowania: 1 020 236,80 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 700 394,68 zł

W ramach zrealizowanego zadania wykonana została przebudowa odcinka drogi ul. Olszowej w Strzegomiu na odcinku od posesji ul. Olszowa 56 do drogi wojewódzkiej nr 374. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki granitowej, oraz betonu asfaltowego,  pobocza gruntowe, sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, oznakowanie poziome oraz pionowe, elementy zieleni drogowej.

W ramach zrealizowanego zadnia oraz uprzednio wykonanego zadania pod nazwą ,,Przebudowa drogi gminnej 110734D – ul. Olszowa w Strzegomiu – etap 1”  którego to przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację, powstał nowy, kompletny, bezpieczny i funkcjonalny odcinek drogi, który znacząco wpłynął na poprawę dostępności czasowej na obszarach peryferyjnych miasta Strzegom.

 

Powrót