„Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul.Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu – etap I” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

ODSŁUCHAJ

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul.Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu – etap I” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul.Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu – etap I” dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego pod nazwą: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja polega na przebudowie Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu na odcinku od torów kolejowych do zjazdu na drogę krajową nr 5, o długości 609,00 mb.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno- bitumicznej, wybudowana oświetlona zatoka autobusowa i przejście dla pieszych, a także nowy odcinek kanalizacji deszczowej, przebudowane zostaną chodniki i wjazdy, wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe .

Wartość dofinansowania: 1.289.670,50 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3.577.455,00 zł

Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie emisji spalin i hałasu.

Wykonawcą jest firma MAT-BRUK Jolanta Matysiak ze Świdnicy.

 

Powrót