Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

ODSŁUCHAJ

Rekrutacja do przedszkoli.

Nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca będzie przeprowadzony od 04.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

  Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora.
Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 3 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Strzegom.
Wniosek o przyjęcie dostępny w sekretariacie przedszkola/oddziału przedszkolnego lub na jego stronie internetowej.
Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń wniosków.
Godziny pracy przedszkola/oddziału przedszkolnego dostosowane są do potrzeb rodziców, zazwyczaj czynne są w godzinach od 6.30 do 16.30. Przedszkole/oddział przedszkolny pracuje w okresie ferii, wakacji oraz przerw świątecznych.

Rekrutacja do Klas I szkół podstawowych.

 Od 8 kwietnia 2024 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do klas I publicznych szkół podstawowych. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej od 8 kwietnia 2024 r., dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy rok szkolny 2024/2025. Wzór zgłoszenia dziecka dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Przyjęcia do klasy I odbywać się będą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

 

PLIK DO POBRANIA:


 Ikona pdf Rekrutacja do kl.I w roku szkolnym 2024-2025.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 176,37 kB ]  


 Ikona pdf Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2024-2025.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 180,72 kB ]  


UCHWAŁA NR 2/19, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [363.14 KB]

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Strzegom.


UCHWAŁA NR 20/17, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [388.38 KB]

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów


 

 

Powrót