Realizacja projektów oświatowych ze środków Unii Europejskiej

ODSŁUCHAJ
 

 

Wszyscy razem w poszukiwaniu wiedzy – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość projektu:198 464,35 zł

85% ze środków Unii Europejskiej: 168 694,63 zł

15% ze środków budżetu państwa: 29 769,72 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 168 694,63 zł 

 
  
 

Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie- Zdrój

Realizacja projektu „Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie- Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu od dnia 2019-11-01 do dnia 2021-12-31.

W ramach projektu we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu  w dniu 02.01.2020 r. uruchomiono żłobek w Strzegomiu dla 26 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 26 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od I 2020 do XII 2021r. 
 
 

 

Nowy Żłobek

Realizacja projektu „Nowy Żłobek” w Strzegomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu od dnia 2018-10-01 do dnia 2021-03-31.                       

W ramach projektu we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu  w dniu 01.04.2019r. uruchomiono żłobek w Strzegomiu dla 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od IV 2019 do III 2021 r.

 

 

Zdalna Szkoła +

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Gmina Strzegom skorzystała po raz drugi z możliwości złożenia wniosku na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w którym otrzymała kwotę wsparcia w wysokości 105 000 zł.

W ramach otrzymanych środków zakupiono 35 laptopów, które przekazano do szkół podstawowych na terenie naszej gminy. Projekt miał na celu pomoc uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych (3+). Dyrektorzy szkół zakupiony sprzęt przekazali, jak w poprzedniej edycji programu uczniom w drodze umowy użyczenia na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w celu prowadzenia zdalnego nauczania.


Zdalna Szkoła 

Gmina Strzegom złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 80 000 zł. W ramach środków zakupiono 26 laptopów oraz 3 tablety, które zostaną przekazane do szkół podstawowych gminy Strzegom.

Dyrektorzy szkół zakupiony sprzęt przekażą uczniom i/lub nauczycielom  w drodze umowy użyczenia na  okres czasowego  ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych w celu prowadzenia zdalnego nauczania.

 

 

Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym

Gmina Strzegom zajęła I miejsce w konkursie organizowanym przez Województwo Dolnośląskie i otrzymała dotację w wysokości ponad 1,3 mln zł na wyposażenie i roczne funkcjonowanie nowo budowanego przedszkola integracyjnego przy ulicy Kościuszki.

Przedszkole rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2019 roku. - Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego sfinansujemy wyposażenie pomieszczeń i nie będą to tylko meble, czy zabawki. Zakupimy również pierwszą w gminie "podłogę interaktywną", wspomagającą m.in. zajęcia ruchowe przedszkolaków, spostrzegawczość i koordynacje wzrokowo-ruchową. Dotacja umożliwi również pokrycie znacznej części kosztów działalności przedszkola w pierwszym roku jego funkcjonowania. Zorganizowane zostaną ponadto zajęcia specjalistyczne-korekcyjno- kompensacyjne, terapeutyczne, logopedyczne oraz zajęcia dodatkowe - "Kreatywny przedszkolak", "Mały wielki artysta", "Mały olimpijczyk", "Robotyka i proste programowanie" - informuje Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Postępowanie rekrutacyjne do nowego przedszkola prowadzone będzie w terminach wskazanych na początku 2019 roku przez burmistrza.

WIĘCEJ INFORMACJI ...

 
 

Realizacja projektów oświatowych ze środków Unii Europejskiej
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom"
W dniu 19 października 2012 r. podpisano umowy na prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu i tym samym rozpoczęto dodatkowe zajęcia dla dzieci szkół podstawowych w klasach I-III. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego jako kontynuacja projektu, pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom".
 
W szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone następujące zajęcia, które zakończą się tuż przed przerwą świąteczną:
 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 4. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych,
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem plastyki,
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć teatralnych.
Dodatkowa kwota dofinansowania projektu to: 73 150,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniesie 440 650,60 zł.

Realizacja projektów oświatowych ze środków Unii Europejskiej
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Dobiegł końca III semestr realizacji projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom"
nr projektu: POKL.09.01.02-02-204/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każda ze szkół podstawowych biorących udział projekcie w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadziła następujące rodzaje zajęć:
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu:
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - ogółem 30 godzin dla 7 uczniów,
 • Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - ogółem 30 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - ogółem 90 godzin dla 12 uczniów,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - ogółem 30 godzin dla 10 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych - ogółem 30 godzin dla 20 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych - ogółem 30 godzin dla 10 uczniów.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu:
 • Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - ogółem 20 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - ogółem 60 godzin dla 16 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych - ogółem 30 godzin dla 10 uczniów.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu:
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - ogółem 192 godzin dla 48 uczniów,
 • Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - ogółem 96 godzin dla 24 uczniów, 6
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - ogółem 32 godziny dla 4 uczniów,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - ogółem 32 godziny dla 5 uczniów,
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych (artoterapia) - ogółem 32 godziny dla 5 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych - ogółem 32 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych - ogółem 32 godzin dla 6 uczniów.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie:
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - ogółem 30 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - ogółem 30 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - ogółem 30 godzin dla 7 uczniów,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - ogółem 30 godzin dla 12 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych - ogółem 15 godzin dla 10 uczniów.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie:
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - ogółem 26 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - ogółem 26 godzin dla 4 uczniów,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - ogółem 13 godzin dla 7 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych - ogółem 26 godzin dla 10 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych - ogółem 13 godzin dla 10 uczniów.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy:
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - ogółem 30 godzin dla 7 uczniów,
 • Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - ogółem 15 godzin dla 4 uczniów,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - ogółem 30 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - ogółem 15 godzin dla 6 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych - ogółem 15 godzin dla 4 uczniów,
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych - ogółem 15 godzin dla 4 uczniów.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach:
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - ogółem 30 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - ogółem 30 godzin dla 7 uczniów,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - ogółem 30 godzin dla 7 uczniów,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - ogółem 30 godzin dla 22 uczniów,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach:
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji - ogółem 17 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - ogółem 17 godzin dla 8 uczniów,
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - ogółem 17 godzin dla 4 uczniów,
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - ogółem 17 godzin dla 12 uczniów,
 
W roku szkolnym 2010/2011 (II semestr) oraz w całym roku szkolnym 2011/2012 (I i II semestr) na poszczególnych zajęciach we wszystkich szkołach w zajęciach uczestniczyło 525 uczniów/uczennic. Liczba godzin zajęć w okresie 3 semestrów w ośmiu szkołach biorących udział w projekcie pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" to 4554 h.
Odbyte zajęcia przyczyniły się do wyrabiania motywacji do nauki, uzupełniania braków (w przypadku zajęć z trudnościami), do rozwijania różnych zainteresowań uczniów oraz pobudziły do twórczego myślenia i działania. W czasie zajęć realizowane były również cele wychowawcze m.in. integracja zespołów klasowych oraz praca w zespole. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli zmotywowani i otwarci. Praca na zajęciach miała charakter indywidualny, dopasowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polegała na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów poszczególnych uczniów, powolnym stopniowaniu trudności systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia była dogłębna analiza indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości uczestników zajęć. Układy ćwiczeń o różnym stopniu trudności poprzedzone były krótką, jasną instrukcją i sprawdzeniem jej zrozumienia. Efektem końcowym były osiągnięte wskaźniki. U 141 uczniów/uczennic nastąpiła poprawa w czytaniu i pisaniu, 109 uczniów/uczennic nastąpiła poprawa
w umiejętnościach matematycznych, 176 uczniów/ uczennic uczęszczali na zajęcia rozwijające zainteresowania, u których rozwinęły się zainteresowania.
 
Dzieci w czasie zajęć czuły się spokojne, odprężone, chętnie i z radością podejmowały się wykonania zadań, a pozytywna ocena ich postępów była wzmocnieniem motywacji Zajęcia częściowo miały charakter zabawowy, gdyż stosowane były metody pedagogiki zabawy. Formy pracy dostosowane zostały do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Różnorodne pomoce dydaktyczne, które zakupione zostały wg potrzeb dla wszystkich szkół, były stosowane w trakcie ćwiczeń budziły zainteresowania zajęciami. Dzięki materiałom dydaktycznym zajęcia były ciekawsze i bardziej interesujące.
 
Projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" miał obejmować 3 semestry nauczania. W maju br. Gmina Strzegom otrzymała informację o możliwości pozyskania dodatkowych środków na kontynuację projektu. W czerwcu został złożony zaktualizowany wniosek o udzielenie dodatkowych środków w kwocie 73 150 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zajęć przede wszystkim dla uczniów/uczennic, które w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną naukę w klasie I.
 
Wszelkie informacje dotyczące dalszej oceny wniosku będą pojawiały się na bieżąco na stronie internetowej Gminy Strzegom.

Podsumowanie drugiego semestru indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Strzegom
10.02.2012 r.
Realizacja projektów oświatowych ze środków Unii Europejskiej
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Od samego początku zajęcia organizowane w ramach projektu systemowego, cieszą się zainteresowaniem i dużą frekwencją wśród uczniów. Już ponad 400 dzieci w wieku 7 - 10 lat, ze szkół podstawowych naszej gminy skorzystało z zajęć w ramach programu indywidualizacji. Przed nimi jeszcze ostatni - trzeci semestr. Zajęcia prowadzone w szkołach mają na celu podniesienie jakości nauczania, pomoc dzieciom w nadrabianiu zaległości, rozwój zainteresowań i umiejętności logicznego myślenia. Natomiast uczniowie szczególnie uzdolnieni mają szansę na poszerzanie swojej wiedzy. Przy okazji dzieci integrują się ze szkołą i uczą współpracy w grupach.
 
W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i przyrodniczych.
 
W projekcie realizowana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Zespół zarządzający oraz koordynatorzy szkół zostali przeszkoleni w tym zakresie. Koordynatorzy szkół bezpośrednio sprawują nadzór nad realizacją zajęć zgodnie z zasadą równości płci. Nauczycielom została przekazana idea zasady. Prowadzący zajęcia nie kierują się stereotypami płci. Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie otrzymują wiedzę w równym stopniu.
 
Zrealizowano wyjazdowe zajęcia dydaktyczne i warsztaty naukowe. Uczniowie Szkoły podstawowej Nr 3 oraz PSP 2 wraz z opiekunami mieli okazję poznać rośliny o różnych ekosystemach podczas wyjazdu do wałbrzyskiej Palmiarni. Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 odwiedzili Dino Park w Szklarskiej Porębie celem integracji z historią oraz Planetarium w Toruniu.
 
W ramach programu, w I semestrze dokonano zakupów programów multimedialnych dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji, programów do diagnozy i terapii logopedycznej, przyborów do nauki czytania i pisania, książek oraz ćwiczeń, programów komputerowychi materiałów do nauki liczenia, prowadzenia obserwacji przyrodniczych (mikroskopy). Zakupiono również płyty do edukacji ekologicznej, gry edukacyjne, zestawy przyborów do gimnastyki korekcyjnej, bajki terapeutyczne na CD, z muzyką relaksacyjną do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Sprzęt multimedialny - laptopy, drukarkę, radiomagnetofony, tablicę interaktywną, wyposażenie sal lekcyjnych (krzesełka, ławki, szafy), materiały biurowe, przybory plastyczne, przybory logopedyczne.
 
Wszystkie zakupione materiały wykorzystywane są podczas zajęć z dziećmi.
Wartość całego projektu to 367 500,60 zł, z czego 85% pochodzi ze środków europejskich a 15% z budżetu państwa. Do końca 2011 roku wydatkowano 260 678,10 zł.
   
   
 
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania
Indywidualizaja procesu nauczania i wychowania


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III - nowy projekt realizowany przez szkoły podstawowe Gminy Strzegom
Realizacja projektów oświatowych ze środków Unii Europejskiej 
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
11 marca 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Strzegom zawarta została Umowa o dofinansowanie projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
Wniosek o dofinansowanie projektu gmina złożyła w październiku 2010 r. W dniu 29.12.2010r. po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przesłał informację o dofinansowaniu zadania.
 
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w okresie 3 semestrów 2011 - 2012 w 100% szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom.
 
W projekcie weźmie udział osiem szkół podsatwowych:
 • PSP nr 4 w Strzegomiu
 • PSP nr 2 w Strzegomiu
 • PSP nr 3 w Strzegomiu
 • PSP w Jaroszowie
 • PSP w Goczałkowie
 • PSP w Kostrzy
 • PSP w Olszanach
 • PSP w Stanowicach
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą dodatkowe zajęcia dla uczniów, w szczególności:
 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: artoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych.
Jednym z elementów projektu będzie również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.
 
Całkowita wartość dofinansowania zadania 367 500,60 zł.
 
PLIK DO POBRANIA:
   

Zakończył się I semestr realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzegom" nr projektu: POKL.09.01.02-02-204/10-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wszystkie szkoły podstawowe biorące udział w projekcie w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 przeprowadziły w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się lub potrzebą rozwijana uzdolnień. Na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu wydatkowano kwotę 100 800 zł. (rodzaje zajęć jakie się odbywały w poszczególnych placówkach zostały podane we wcześniejszym artykule na naszej stronie internetowej)
 
W maju Gmina Strzegom ogłosiła przetarg nieograniczony na: Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" w ramach którego zostały zakupione m.in. programy multimedialne dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji, programy do diagnozy i terapii logopedycznej, przybory do nauki czytania i pisania, książki oraz ćwiczenia, programy komputerowe
i materiały do nauki liczenia, materiały do prowadzenia obserwacji przyrodniczych mikroskopy, płyty do edukacji ekologicznej, gry edukacyjne, zestawy przyborów do gimnastyki korekcyjnej, bajki terapeutyczne na CD oraz muzyką relaksacyjną do prowadzenia zajęć terapeutycznych- koszt zakupu pomocy dydaktycznych wyniósł 51 919,50 zł.
 
Zakupiono również meble szkolne koszt zakupu mebli 8 068,80 zł.
W ramach ww. projektu mogliśmy również zakupić sprzęt multimedialny tj. notebooki (5 szt.) , radiomagnetofony - 3 szt. drukarkę laserową oraz tablica Interaktywna, - koszt zakupu 19 667,70 zł.
 
Całkowity koszt projektu dofinansowania zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-02-204/10-00 wynosi 367 500, 60 zł z czego 312 375,51 zł to środki europejskie a 55 125,09 zł budżet krajowy.
 
WO
Powrót