Stypendia za wybitne osiągnięcia

ODSŁUCHAJ
Zapraszamy uczniów i studentów do składania wniosków za wybitne osiągnięcia do 15 grudnia 2015 r.
 
Stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom do 25 roku życia, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych dotyczące laureatów jak i finalistów a także inne wybitne sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp., Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów. /Zgodnie z uchwałą Nr 94/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom /
   


oraz w Wydziale Obsługi Interesantów-parter pokój nr 15
 
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15 tel.74/8560-573
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 74/8560-587
Powrót