Honorowi obywatele Strzegomia

ODSŁUCHAJ

 


Ks. Prałat Stanisław Siwiec
 
- urodzony 28.02.1932 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, święcenia prezbiteratu przyjął 31.05.1956 r we Wrocławiu, w strzegomskiej parafii od 1968 roku, zmarł w 2010 roku w Strzegomiu. Przez blisko 40 lat proboszcz parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu i gospodarz tutejszej bazyliki. Prałat domowy Jego Świątobliwości. Dzięki jego wieloletnim staraniom strzegomskie kościoły stały się wizytówką miasta. Efekty jego starań to m.in. odremontowane średniowieczne kościoły: Św. Barbary, Św. Jadwigi i częściowo kościół Św. Antoniego w Strzegomiu, nowo wybudowana Kaplica Błogosławionej Karoliny Kózkównej w Tomkowicach, odrestaurowany pomnik Trójcy Przenajświętszej i zabytkowe organy z XVIII wieku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu postawiał również na odgruzowanych fundamentach dawnej szkoły parafialnej Dom Parafialny. Przez lata proboszczowania ksiądz skupiał wokół swojej osoby katolicką społeczność Strzegomia. Wychował wielu przyszłych kapłanów. Jego działania doprowadziły do tego, że w dniu 15 września 2002 r. Ojciec Św. Jan Paweł II wyniósł kościół strzegomski do godności Bazyliki Mniejszej. W 2006 roku przeszedł na emeryturę, ale wciąż wspierał swoją parafię pomysłami i autorytetem.. W ciągu tych lat, Ksiądz Prałat zdobył serca swoich wiernych życzliwością, wspaniałymi kazaniami i zaangażowaniem w ludzkie sprawy, a także wielką troską o strzegomskie zabytki, stanowiące dziedzictwo sztuki religijnej. Zmarł w wieku 78 lat.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 80/98 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pan Walenty Wyrwa
 
- urodzony 26 grudnia 1914 r. w Rotthausen, zmarł 20 stycznia 2010 r. w Strzegomiu – kronikarz, pasjonat historii Dolnego Śląska, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej. Walenty Wyrwa, kronikarz strzegomski, animator kultury, badał historię miasta i ją zapisywał. Jego kroniki są skarbem, wspaniałym zapisem życia mieszkańców i tego co się działo w naszej gminie od II wojny światowej. Walenty Wyrwa pokochał Strzegom całym sobą. Tu właśnie odnalazł swoją pasję – kulturę, której następnie poświęcił się bez granic. Kronikarz, poeta, animator, zawsze zaangażowany i sumiennie wypełniający powierzone mu obowiązki stał się jednym z symboli miasta i jego pierwszym Honorowym Obywatelem.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 49/99 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pan Stanisław Franciszek Targosz,
 
urodził się w 1948 roku w Jaroszowie. W 1967 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Po promocji jako podporucznik pilot trafił do 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków" w Goleniowie. W latach 1985-1990 dowodził 40. Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie, po czym awansował na zastępcę dowódcy 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego i dowódcę tej dywizji. Po ukończeniu Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej został zastępcą dowódcy 4. Korpusu Lotniczego ds. liniowych w Poznaniu, a następnie zastępcą szefa szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 2000 roku odebrał nominację na generała brygady i został szefem Wojsk Lotniczych - zastępcą szefa szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Wkrótce wyjechał do służby w NATO - przez trzy lata był zastępcą dowódcy Grupy Dowodzenia w Sojuszniczym Centrum Operacji Powietrznych CAOC-1 w Finderup w Danii. Wybitny pilot i doskonały dowódca, wychowawca wielu lotniczych pokoleń służbę swą kończył w randze generała. Zmarł 4 sierpnia w wieku 65 lat.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 73/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 wrzesnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pan Edward Forski
 
– najstarszy Honorowy Obywatel Strzegomia. Edward Forski urodził się 4 czerwca 1916 r. w Wierzchosławicach k/ Tarnowa. Do Strzegomia trafił na początku lat 50-tych XX w. Od 1952 roku profesjonalnie prowadzony przez niego chór parafialny Św. Cecylii swymi występami uświetniał uroczystości religijne oraz patriotyczne na terenie miasta i diecezji. Dysponując starannym wykształceniem muzycznym, stał się prawdziwym animatorem, wręcz duszą zespołu. Jak powszechnie podkreślano, wśród swoich podopiecznych wyrabiał umiejętność artystycznego wykonania pieśni chóralnej i nadania jej indywidualnego wyrazu, rozbudzając jednocześnie zamiłowanie do zbiorowego śpiewania. Będąc w wieku 97 lat nadal opracowywał i przygotowywał utwory organowe i chóralne, które wraz z chórem parafialnym wykonywał podczas uroczystości kościelnych oraz na wielu koncertach na terenie gminy, województwa i kraju. Edward Forski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Strzegomia w 2006 roku, mówiąc wówczas: Całe życie pracowałem w Strzegomiu i dziękuję, że dostrzegliście tę pracę. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie i wyróżnienie. Zmarł w roku 2016 w wieku 100 lat.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 68/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pan Krzysztof Stelmach
 
- urodził się 11 listopada 1967 r. w Świebodzicach. Swoje pierwsze kroki sportowe stawiał w drużynie trampkarzy w Jaroszowie. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczął 1980 r. w szkolnym klubie sportowym. Karierę siatkarską kontynuował w Amatorskim Klubie Sportowym w Strzegomiu. Dzięki swojej pracy i ogromnym umiejętnościom stał się jedną z ikon polskiego sportu. Urodził się w Strzegomiu, ukończył tu szkołę podstawową. Pierwsze kroki w sporcie stawiał w miejscowym klubie – AKS Strzegom. Mimo, że nie jest już mieszkańcem naszej gminy Strzegom, to od wielu lat wspiera drużynę AKS Strzegom. Był wybitnym siatkarzem reprezentacji, jak i wielu klubów polskich oraz włoskich. Wielokrotnie udawało mu się zdobywać klubowe mistrzostwa kraju. Od kilku lat pełni zaszczytną funkcję drugiego trenera reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jako zawodnik udało mu się wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie, jako drugi trener kadry natomiast został współautorem złotego medalu na Mistrzostwach Europy. Jego sukcesy na stałe weszły już do historii polskiego sportu.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 56/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pan Stanisław Sławomir Nicieja.
 
Urodził się w 1948 r. w Strzegomiu. Doktor nauk humanistycznych, wybitny historyk, współtwórca i rektor Uniwersytetu Opolskiego. Opublikował w latach 1975-1990 na łamach miesięcznika „Opole” kilkadziesiąt artykułów popularyzujących najnowszą historię, ponad 80 recenzji nowych książek o tematyce historycznej. W roku 1988 wydał książkę pt. „Cmentarz Łyczakowski we Lwowie 1786-1986”, która miała cztery wydania (w sumie ponad 250 tysięcy egzemplarzy), uznana za „Książkę roku 1989” – otrzymał za nią wiele prestiżowych nagród i wyróżnień zarówno w kraju, jak i za granicą. Opublikował ponad 30 książek, ok. 1000 artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących historię, recenzji oraz kilkadziesiąt biogramów i artykułów biograficznych.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 67/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

 Pan Jan Chmura
 
– mieszkaniec Strzegomia - ur. 1949 w Dąbrowie Tarnowskiej – profesor nauk o kulturze fizycznej, specjalizujący się w fizjologii, fizjologii wysiłku fizycznego oraz teorii sportu. W 1986 roku uzyskał stopień doktora na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a w roku 1995 - doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Wieloletni współpracownik Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2001 roku profesor zwyczajny nauk o kulturze fizycznej. W latach 1996 - 1999 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W latach 2000-2002 członek Sekcji Wychowania Fizycznego Rady głównej Szkolnictwa Wyższego. Specjalista z zakresu metodologii i fizjologii wysiłku fizycznego i teorii sportu, autor ponad 200 prac naukowych i popularnonaukowych w tej dziedzinie, w tym monografii "Szybkość w piłce nożnej" Rozgrzewka - Podstawy fizjologiczne i zastosowanie praktyczne". Działalność zawodowa i społeczna prof. dr hab. Jana Chmury zawsze oscylowała wokół gminy Strzegom. Od 2005 r. jest opiekunem naukowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu w klasach, w których realizowany jest rozszerzony program z biologii i chemii. Od wielu lat współpracuje z amatorską drużyną piłki nożnej działającą w Strzegomiu. Prof. dr hab. Jan Chmura wniósł ogromne zasługi w promocję gminy Strzegom, propaguje i przybliża wiedzę na temat gminy Strzegom i jej mieszkańców. Będąc autorytetem naukowym, zawsze utożsamia się z naszą gminą, opisując jej walory kulturowe i historyczne. Dzięki zaangażowaniu pana profesora udało się pozyskać znaczne dotacje na przeprowadzenie renowacji strzegomskich zabytków, a szczególnie Bazyliki Mniejszej pw. Św. App Piotra i Pawła oraz kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 33/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatelstwa Strzegomia".

 Jego Ekscelencja Ks Arcybiskup Francesco Pio Tamburrino
 
- urodził się 6 stycznia 1939 roku w Oppido Lucano, w Archidiecezji Acerenza w Prowincji Potenza. Jego Ekscelencja Francesco Pio Tamburrino jest związany ze Strzegomiem od 2000 roku, kiedy to na zaproszenie Ks. Biskupa Tadeusza Rybaka i Kanclerza Józefa Lisowskiego przebywał w Diecezji Legnickiej. Zafascynowany i zauroczony diecezją, a szczególnie przepięknym kościołem p.w. Św. App Piotra i Pawła w Strzegomiu, wyszedł z inicjatywą wyniesienia tej świątyni do rangi Bazyliki Mniejszej. Co jest niezwykle rzadko spotykane, osobiście zaangażował się w przygotowanie dokumentacji historyczno-liturgiczno-prawnej strzegomskiego kościoła. Osobiście również przewodniczył Liturgii nadania tytułu Bazyliki Mniejszej naszemu kościołowi w 2002 roku. Do dnia dzisiejszego jest mocno zaangażowany w promocję Gminy Strzegom na arenie międzynarodowej. Jego zabiegi w Dykasteriach Rzymskich związane z nadaniem Patronatu Św. App Piotra i Pawła miastu Strzegom odniosły sukces i przyczyniły się do realizacji kolejnego, ważnego dla historii miasta wydarzenia, które obchodzone było w 2012 roku.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 49/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatelstwa Strzegomia".

Pan Edward Brzegowy
 
urodził się 15 lutego 1947 roku. Swoją karierę sportową rozpoczął jako zawodnik Gwardii Wrocław. W roku 1971 powstała strzegomska sekcja judo, której współzałożycielem i twórcą był właśnie Edward Brzegowy. Przez blisko 30 lat był on trenerem tej sekcji.
 
Dzięki jego pracy strzegomska sekcja "rozwinęła skrzydła" i zaistniała w Polsce oraz Europie. Edward jako trener wychował wielu doskonałych zawodników i był ojcem ich sukcesów. Organizowany przez sekcje judo corocznie memoriał jest poświęcony pamięci Edwarda Brzegowego, jego zasług i pełnej poświęcenia pracy. Edward Brzegowy zmarł w 1998 roku.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 11/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pan Jerzy Orabczuk
 
urodził się 1 maja 1932 r. w Stanisławowie na Ukrainie. Cały swój czas i energię życiową poświęcił pracy na rzecz jednoczenia wszystkich Sybiraków oraz pozostawienia pamięci o tych nieludzkich czasach w świadomości zbiorowej Polaków, a zwłaszcza młodego pokolenia. Z jego inicjatywy 1 września 2000 r. powstało Koło Związku Sybiraków w Strzegomiu, którego został prezesem. Pan Jerzy Orabczuk jest inicjatorem wielu ciekawych przedsięwzięć na terenie gminy Strzegom, upamiętniających katorgę wysiedlonych na Sybir. Dzięki jego niestrudzonym staraniom strzegomscy Sybiracy mają swój sztandar, powstał w Strzegomiu pomnik Bezimiennej Matki Sybiraczki oraz Skwer Sybiraków. Ponadto Pan Orabczuk współpracuje z niemal wszystkimi szkołami z terenu miasta i gminy Strzegom. Został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 71/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pan Ryszard Wikliński
 
– urodził się 11 lutego 1949 r. w Dziadowej Kłodzie. Działacz społeczny. W latach 1994-1998 pracował w Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Strzegomiu jako członek spoza rady. Przez okres czterech kadencji, do 2012 r., pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej wsi Żelazów. Zaangażowany w sprawy ochrony przeciwpożarowej. W roku 1980 zainicjował i założył w swoim miejscu zamieszkania. tj. w Żelazowie, Ochotniczą Straż Pożarną i od tego momentu piastuje w niej funkcję prezesa. wieloletni działacz Ochotniczych Straży Pożarnych. Człowiek z ogromną pasją, ratujący ludzi i dobytek, ale też prowadzący piękną działalność społeczno-kulturalną, edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, a także dbający o bazę sprzętową, budował i remontował remizy strażackie. Zaangażowany w pracę z ludźmi i wychowanie kolejnych pokoleń strażaków. Organizator wydarzeń we wszystkich jednostkach, uczestnik wszystkich uroczystości, Służba w straży była jego życiową pasją, powołaniem i radością życia.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 33/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pan Antoni Kulczycki
 
- urodził się 13 czerwca 1928 r. w Kornelówce, powiat zamojski, woj. Lubelskie. Antonii Kulczycki zmarł w wieku 86 lat. Najstarszy strażak w gminie Strzegom, tytuł Honorowego Obywatela Strzegomia otrzymał już po śmieci 28 kwietnia 2014 roku. Wieloletnia służba na niwie ochotniczego pożarnictwa cechowała się dużym osobistym zaangażowaniem i poświęceniem w niesieniu pomocy potrzebującym. Narażając niejednokrotnie własne życie ratował dobytek lokalnej społeczności. Czynnie uczestniczył w setkach akcji likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeniach. Z jego inicjatywy i w podziękowaniu za działalność ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, mieszkańcy Strzegomia w 1975 roku ufundowali sztandar. Zmarł 23 kwietnia 2014 r.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 34/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pani Melitta Sallai
 
pochodząca z rodziny Wietersheim Kramsta, jest założycielką w 1995 r. Fundacji św. Jadwigi, prowadzącej w Morawie bezpłatne przedszkole. Pałac w Morawie stał się ośrodkiem spotkań Polaków, Czechów i Niemców. Fundację św. Jadwigi odwiedzają gimnazjaliści i studenci, germaniści z Wrocławia i slawiści z Berlina, historycy i pedagodzy. W roku 1992 Melitta Sallai wraz z siostrą zamieszkała w Morawie. Obywatelstwo polskie przyjęła 15 lipca 1999 r. Realizuje misję pojednania polsko-niemieckiego. Mimo podeszłego wieku, Melitta Sallai jest pełna inicjatywy i energii. Jest autorką napisanej w Morawie książki "Z Muhrau do Morawy. Niezwykłe życie w Europie i Afryce". Uważa, że najcenniejszy jest pokój, pokój trzeba cenić bardziej niż dobra materialne.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 79/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Ks. Proboszcz Marek Żmuda
 
–urodził się 3 lutego1960 r. w Lutyni, powiat Środa Śląska. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1986 r. Od 13 kwietnia 1997 r. , proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej, w której funkcję proboszcza pełnił od początku jej powołania. Świątynia od czasu jej przejęcia wymagała gruntownego remontu, które ksiądz Żmuda niestrudzenie przeprowadzał. Ksiądz Marek cieszył się wielkim autorytetem swoich parafian. Jego olbrzymia energia i dar jednoczenia ludzi dominowały wszystkie jego działania. Wielki przyjaciel strzegomian, dobry i wrażliwy na ludzką krzywdę. Ogromny pasjonata piłki nożnej.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 40/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pani Amanda Jadwiga Rożańska–Baranowicz
 
- urodziła się 12 marca 1926 r. w Woli Korybutowieckiej. Od chwili zatrudnienia w Jaroszowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych związała się ze Strzegomiem i rozpoczęła działalność społeczną na rzecz Ziemi Strzegomskiej, która trwa do dziś. W latach 70-tych była radną Rady Miejskiej w Strzegomiu. Występowała w obronie strzegomskich zabytków kultury materialnej, które w tamtych czasach popadały w coraz większą ruinę. W 1975 roku była jednym z inicjatorów założenia Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej, które w 2020 roku obchodziło Jubileusz 45. lecia swojej działalności. Pani Amanda Rożańska - Baranowicz przez wiele lat pełniła funkcję prezesa Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej (TMZS), obecnie jest jego honorowym prezesem. Wykazała się wieloma inicjatywami kulturalnymi związanymi z ochroną dziedzictwa regionalnego. Władze Strzegomia, doceniając zaangażowanie społeczne Amandy Różańskiej – Baranowicz, nadały jej tytuł „Zasłużony dla miasta Strzegomia”. Na początku lat 90 - tych była inicjatorką nawiązania współpracy z organizacją byłych mieszkańców niemieckich Strzegomia (Bundesheimatgruppe Striegau). Jest także twórczynią projektu pomnika Księżnej Anny, która nadała w roku 1242 prawa miejskie miastu Strzegom. Pomnik usytuowano w roku 2009 na strzegomskich plantach.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 26/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pan Marian Wojciów
 
urodzony 26 maja 1939 roku w Pohorcach (obecna Ukraina). Jest jednym z najstarszych rolników w gminie Strzegom i najstarszym członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Strzegom. Za swoją działalność społeczną i związkową został wielokrotnie odznaczany: Odznaka Zasłużony Działacz Ruchu Społecznego, Odznaka honorowa Zasłużony dla Rolnictwa. W 2004 r. Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2011 r. z okazji 30 - lecia NSZZ RI „Solidarność” za zasługi w działalności związkowej został uhonorowany najwyższym odznaczeniem związkowym w postaci Złotej Odznaki NSZZ RI "Solidarność". W dniu 15 maja 2015 roku, z okazji 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, za wybitne zasługi w działalności dla rozwoju polskiego rolnictwa, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy społecznej i związkowej nadał Panu Marianowi Wojciów Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W dniu 22 maja 2015 roku, podczas uroczystego Spotkania z okazji 25 – lecia Samorządu Terytorialnego Gminy Strzegom, Burmistrz Strzegomia wręczył mu Honorowy Tytuł „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 81/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Pani Zdzisława Dmytrarz
 
– nauczycielka z zawodu, społecznik i utalentowana poetka. Została wybrana sołtysem Stanowic w czerwcu 1980 roku. W 2020 roku minęło 40 lat sprawowania przez nią funkcji sołtysa. Inicjatorka i realizatorka wielu przedsięwzięć na wsi. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice oraz mieszkańcami Stanowic w 2008 roku opracowała plan odnowy wsi.
 
Pani Sołtys Zdzisława Dmytrarz za swoją długoletnią działalność była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana - posiada tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Strzegom”, nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za udział w konkursie o „Kryształową Koniczynę”, a z okazji 25-lecia działalności sołeckiej uhonorowana została „Srebrnym sołtysem”. Za długoletnią pracę na rzecz swojego środowiska Sołtys Zdzisława Dmytrarz została uhonorowana tytułem „Sołtys Roku 2008”, a w 2013 roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla Wsi Stanowice”.
 
Tytuł nadany Uchwałą Nr 94/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

 

Powrót