Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Urząd Miejski w Strzegomiu

ODSŁUCHAJ

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w celu załatwiania spraw przyjmowane są w Wydziale Obsługi Interesantów znajdującego się na parterze budynku, pokój nr 15.
W pierwszej kolejności pracownik Wydziału Obsługi Interesantów przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie.

Powiadomiony pracownik z danego wydziału, udaje się niezwłocznie do Wydziału Obsługi Interesantów w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.
W Wydziale Obsługi Interesantów są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

 

UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE

Urząd Miejski w Strzegomiu posiada rozwiązania architektoniczne ułatwiające przemieszczenie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich:

  • podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd do budynku Urzędu zlokalizowano na parterze budynku - wjazd od wieży targowej. Tablicę informacyjną umieszczono na głównych drzwiach wejściowych,
  • w budynku Urzędu zamontowano platformę wjazdową, umożliwiającą wjazd wózka inwalidzkiego na parter budynku Urzędu. Platformę obsługuje pracownik Wydziału Obsługi Interesantów,
  • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest w pobliżu naprzeciw wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 38.

Od 19 sierpnia 2011 r. w Polsce obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Urząd Miejski w Strzegomiu w celu ułatwienia kontaktu z osobami głuchymi i słabosłyszącymi we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Mazowiecki z siedzibą w Warszawie uruchomił usługę "Tłumacza języka migowego on-line"
Świadczenie to jest bezpłatne dla osób głuchych i słabosłyszących posiadających orzeczenie.

Usługa ta nie wymaga wcześniejszego umawiania się z pracownikiem Urzędu.

 

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do urzędu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko " Tłumacza jezyka migowego on-line". Pracownik za pośrednictwem komputera z kamerą połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem, rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym. Stanowisko z dostępem do tłumacza migowego znajduje się na parterze Urzędu Miejskiego w Strzegomiu , Wydział Obsługi Interesantów, pok nr 15
  2. z usługi tłumacza można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadać sprzęt komputerowy: tablet lub komputer z kamerką oraz łącze Internetowe o odpowiednich parametrach aby połączyć się z Tłumaczem języka migowego on-line.


W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Urzędu Miejskiego w Strzegomiu przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem z klawiatury.

 

 

 

Powrót