Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Czy potrafisz przejść obojętnie

ODSŁUCHAJ

Czy potrafisz przejść obojętnie?

Jeśli tak – zastanów się czy warto…

 

SIĘGANIE PO ALKOHOL PRZEZ DZIECI, MŁODZIEŻ, NADUŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ DOROSŁYCH JEST PRZYCZYNĄ WIELU CHORÓB, KŁOPOTÓW  I NIESZCZĘŚĆ.

ISTNIEJE PROSTY SPOSÓB, ABY TEMU ZAPOBIEC. POWIEDZ: ,,STOP”

CO NA TO PRAWO:    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych

i domów studenckich;

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;

3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;

4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej;

6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również…

2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach…

 

Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości;

2) osobom do lat 18;

3) na kredyt lub pod zastaw.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

 

Na drodze osoby nietrzeźwej, czy niepełnoletniej do alkoholu stoi sprzedawca.

Dlatego SPRZEDAWCY ALKOHOLU SĄ TAK BARDZO WAŻNI.

Na nich spoczywa obowiązek przestrzegania prawa.

 

ZASADY DLA ŚWIADKÓW:

Ø Nie bądź obojętnym świadkiem.

Ø Reaguj, gdy widzisz, że sprzedawca podaje alkohol nastolatkowi, czy osobie nietrzeźwej, nie
       obawiaj się zwrócić uwagę, że jest to szkodliwe, nieetyczne i nielegalne, powiadom policję,
       czy GKRPA.

Ø Gdy widzisz, że piją dzieci, nie obawiaj się skontaktować się z ich rodzicami, wychowawcą.

Ø Reaguj, gdy widzisz, że spożywa się alkohol w miejscu publicznym (np. w sklepie, czy przed
       sklepem) zwróć uwagę, że jest to nieetyczne i nielegalne, szkodliwe, powiadom policję, czy
       GKRPA.

Ø Pamiętaj - nie reagując, jesteś współodpowiedzialny za skutki nietrzeźwości.

Ø Wśród ofiar pijanych przestępców możesz znaleźć się Ty sam, Twoje dzieci, Twoi bliscy.

Ø Pamiętaj, że możesz kiedyś ktoś inny ochroni Twoje dziecko lub inną bliską ci osobę.

 

Sprzedawca, gdy czuje się bezkarny, nie zmieni się i będzie dalej łamał prawo.

Pamiętaj nie reagując następnym razem może być znacznie gorzej

- bo to Twoi bliscy, Twoje dziecko może dokonać takiego zakupu.

Przepisy karne

Art.43.1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

Art.431.1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Powrót