Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

ODSŁUCHAJ

 

 

"Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Ogólnopolski Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." to inicjatywa promująca najlepsze modernizacje i budowy. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznym. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy, rewitalizacji terenów, rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

W konkursie "Modernizacji Roku & Budowa XXI w." w edycji za rok 2019 zgłoszono 460 obiektów, do finału zakwalifikowano 76 inwestycji. Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawowała honorowy patronat nad konkursem.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się dnia 23 września 2020 r. w Zamku Królewskim w Warszawie wręczone zostały nagrody dla wykonawców, inwestorów i projektantów obiektów.

W kategorii rewitalizacja obszarów i przestrzeni urbanistycznej strzegomska inwestycja pn. "Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych" zajęła 1. miejsce.

Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa trafiła do:

Inwestora: gminy Strzegom

Wykonawców: PPHU Portal-Renowacje Sobol-Kowalczyk Strzegom, Granit Dariusz Pylak Strzegom
i projektantów: Biuro Architektoniczne Cignus Anna Kalinowska Strzegom oraz Maciej Małachowicz Autorska Pracownia Wrocław.

 

Efektowna statuetka i nagroda za zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

 

Władze samorządowe Strzegomia i wykonawcy inwestycji podczas gali w Zamku Królewskim w Warszawie

Powrót