Orły Polskiego Samorządu

ODSŁUCHAJ

 

Orły Polskiego Samorządu

Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, której celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjazne we współpracy z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami.

W ramach programu realizowany jest Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu, który od dekady promuje samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców oraz wykazujących otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami. Celem plebiscytu jest budowanie i umacnianie pozycji samorządów pod kątem ich konkurencyjności oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju dla społeczności lokalnej. Ubiegający się o nagrodę podlegają ocenie Kapituły Plebiscytu. Kryteria ocen są zróżnicowane i uzależnione od charakteru nagrody o którą ubiega się kandydat.

Promocja lokalnej marki jest niezbędnym elementem harmonijnego rozwoju, którego nadrzędnym celem jest poprawa standardu życia mieszkańców. Udział w programie to promocja najlepszych, ukazująca jakość i solidność, jednocześnie przyczyniająca się do dalszego ich rozwoju.

Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu - to nagroda plebiscytu, będąca potwierdzeniem sukcesu, a zarazem inspiracja i wzorem dla innych. Nagrodzeni tytułem i statuetką Orła Polskiego Samorządu wyznaczają najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności w zarządzaniu regionem. W ramach programu Orły Polskiego Samorządu przyznawane są tytuły GMINA ROKU na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Tytuł ten otrzymują gminy, które efektywnie wykorzystują środki unijne, inwestują w rozwój swojego regionu, a także dbają o warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości oraz o poprawę jakości życia mieszkańców.

Gmina Strzegom statuetkę Orła Polskiego Samorządu otrzymała dwukrotnie: w 2014 r. oraz 2015 r. i zdobyła tytuł GMINY ROKU 2014 i GMINY ROKU 2015 W KATEGORII GMINA MIEJSKO-WIEJSKA.

 

 

Statuetki Orła Polskiego Samorządu, które gmina Strzegom otrzymała w 2014 r. i 2015 r.

 

Gmina Strzegom z tytułami Gminy Roku 2014 r. i 2015 r. w kategorii GMINA MIEJSKO-WIEJSKA.

 

Uroczysta gala, podczas której gmina Strzegom odebrała tytuł Gminy Roku 2014 r.

 

Władze samorządowe Strzegomia ze statuetką Orła Polskiego Samorządu 2015 r. i odznaczeniem Gmina Roku 2015 r.

Powrót