Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Sołectwo Goczałków Dolny

ODSŁUCHAJ

Sołtys: Krzysztof Grondowski (12 członków Rady Sołeckiej)

Liczba ludności: 1246 osób (stan na 30.12.2020r.)

Powierzchnia: 6,49 km2

Lasy i grunty orne: 88,60 ha

Powierzchnia użytków rolnych: 467, 03

Goczałków – (niem. Kohlhöhe, do 1945) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Strzegom. Goczałków leży nad górnym Wierzbiakiem, który około 1 km na południowy zachód od wsi formuje się ze swych źródłowych strumieni.

Goczałków jest wsią przemysłowo – rolniczą. Wieś powstała w II połowie XIII w. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w 1292 r., gdy książę Bolko I uposażył z niej czynszem klasztor w Krzeszowie. Około 1500 r. wzniesiono obecny kościół, a w XVI w. przejęli go ewangelicy. W 1615 r. zbudowano w Goczałkowie dwór. Wieś bardzo ucierpiała podczas wojny
30–letniej. Większość budynków spłonęła, zniszczono też kościół i dwór. W 1653 r. po zakończeniu wojny kościół zwrócono katolikom.  W XVII w. w okolicach Goczałkowa wybuchły bunty chłopskie, w których uczestniczyli tutejsi mieszkańcy. W XVII wieku odnotowano istnienie Goczałkowa Dolnego, zakupionego w 1768 r. przez  barona Carla Ludwika von Richthofena, właściciela Goczałkowa Górnego i Goczałkowa Środkowego,  majątek którego należał od 1700 r. do Hansa Siegfrieda von Nostitza, a od 1758 do Ernsta Christopha von Richthofena. W 1781 zakupił go Carl Ludwig von Richthofen, skupiając tym samym całą wieś w swoich rękach. Na przełomie XVIII/XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój wsi. W Goczałkowie Dolnym był kościół katolicki, folwark z merynosami, wiatrak, gorzelnia, gospoda i 34 domy, a w Goczałkowie Środkowym - folwark, szkoła i 38 domów.  W 1856 r. w Goczałkowie powstała stacja kolejowa i jedna pierwszych i największych na Śląsku przed wojną cukrowni, z której cukier rozchodził się po całej Europie, a nawet USA. W okolicy podjęto wydobycie granitu. Od 1943 r. działał w Goczałkowie niewielki obóz pracy- filia Gross Rosen, którego więźniowie byli zatrudnieni m. in. w cukrowni. W 1945 r. cukrownia, podobnie jak pałac, została rozszabrowana i zniszczona.
Na jej miejscu  w 1958 r. powstały Zakłady Produkcji Podkładów Kolejowych i Prefabrykatów. Obecnie jest to Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych należąca do grupy Track Tec. Produkuje ona podkłady kolejowe ze strunobetonu oraz inne prefabrykaty betonowe. Z dawnego zespołu pałacowego zachował się park krajobrazowy o powierzchni 14,8 ha. 

We wsi działa świetlica wiejska, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Strzegomskie Centrum Kultury. Zajęcia są skierowane do mieszkańców wszystkich grup wiekowych. W ramach imprez odbywają się festyny rodzinne, turnieje wsi, ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka i Mikołajki. Mieszkańcy Goczałkowa uczestniczą w życiu kulturalnym gminy Strzegom poprzez udział w Dożynkach Gminnych i Jarmarku Wielkanocnym, prezentując dorobek kulinarny i rękodzieła artystycznego. Ponadto mieszkańcy Goczałkowa korzystają z oferty programowej SCK poprzez udział w imprezach, wyjazdach do opery, operetki i teatru. Mieszkańcy Goczałkowa aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, poprzez udział w Jarmarku Wielkanocnym - prezentując bogaty dorobek rękodzieła artystycznego oraz umiejętności kulinarne – oraz w Dożynkach Gminnych i Diecezjalnych. Przy organizacji imprez świetlica wiejska współpracuje z PSP w Goczałkowie, ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi oraz z Ochotnicza Strażą Pożarną.  Z powodzeniem wieś reprezentuje zespół folklorystyczny „Goczałkowianie”, który realizuje wydarzenie związane z ludową listą przebojów Polskiego Radia Wrocław.

Do rejestru zabytków we wsi Goczałków na listę zabytków wpisane są:

  • kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny; obecnie parafialny pw. Chrystusa Króla, z początku XVI w., 1850 r.
  • park z fragmentem ogrodzenia murowanego, z XVIII w.
  • folwark, z XVI-XIX w.

 

 
Widok ogólny na wieś Goczałków
 
 
Centrum Goczałkowa
 
 
Kościół pw. Chrystusa Króla w Goczałkowie
 
 
Sala gimnastyczna w Goczałkowie
 
 
Siedziba OSP Goczałków
 
 
Plac zabaw w Goczałkowie
 
 
Figura Matki Boskiej Saletyńskiej
 
Powrót